Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 12. 5. – 19. 5. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

12. 5. neděle 7. neděle velikonoční PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ

Slavkov

9:00

za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Lutršték

9:30

za Vladimíru a Bernarda Pavézkovy, syna Zdeňka a dvoje rodiče

za rodiče Svěcených, sourozence a bratra Mečislava

S.P.

Hodějice

11:00

za Jana Hrabovského a dvoje rodiče

S.P.

Heršpice

11:00

za rodinu Kučerovu, Rozsupalovu a Janíkovu

J.J.

Slavkov

18:00

za živou a + rodinu Hudcovu, Šrotovu a za duše v očistci

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

13. 5. pondělí Panny Marie Fatimské

14. 5. úterý Svátek sv. Matěje, apoštola

Slavkov

14:30

pohřeb Boleslav Florian

J.J.

Slavkov

18:00

na úmysl dárce

J.J.

15. 5. středa 

Slavkov

16:30

pohřeb Věra Svobodová

J.J.

Němčany

18:00

za rodiče Šujanovy, dva syny a manžele Jedličkovy

J.J.

16. 5. čtvrtek Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Heršpice

17:00

za Josefa Stokláska a za duše v očistci

J.J.

17. 5. pátek 

Němčany

15:00

pohřeb Marie Cigánková

S.P.

Hodějice 18:00

mše sv.

J.J.

Slavkov 18:00

za nemocné děti a mladé lidi

S.P.

18. 5. sobota 

Slavkov  7:30 za rodiče Tesákovy, Slováčkovy a za živou a + rodinu

S.P.

Slavkov 21:00

Svatodušní vigílie

S.P.

19. 5. neděle Slavnost Seslání Ducha sv.

Slavkov

9:00

za živou a + rodinu Kloudovu a Jedličkovu

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Lutršték

9:30

bohoslužba slova

jáhen

Hodějice

11:00

bohoslužba slova

jáhen

Heršpice

11:00

za pomoc Ducha sv. všem, které čekají zkoušky ve studiu i v životě

S.P.

Slavkov

18:00

mše sv.

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00 (o. Jiří). 

Novéna k Duchu sv.: Ve Slavkově vždy po mši sv. (v neděli po večerní), není-li mše tak v 18:00.      

Biblická hodina s otcem Stanislavem: V úterý 14. května v 19:30 v sále na faře ve Slavkově – téma: Žalm 51: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství.

Setkání mládeže s biskupem: V sobotu 18. května v Třebíči.

Pouť na Urbánku: V neděli 26. května v 11:00.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní