Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 13. – 20. 8. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

13. 8. neděle 19. v mezidobí

Slavkov

9.00

za farní společenství

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Zdeňka Navrátila, Jarmilu Hykšovu a její rodiče

Hodějice

11.00 za Marii a Ludmilu Červinkovy a živou a + rodinu

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

19.00

za uzdravení

Slavkov

  20.00 – 21.00 Eucharistická adorace

14. 8. pondělí Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

15. 8. úterý Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Slavkov 18.00

mše sv. ………………………

16. 8. středa Památka sv. Štěpána Uherského
17. 8. čtvrtek
18. 8. pátek
Slavkov 18.00

za živou a + rodinu Kotvrdovu a Filipovu

19. 8. sobota

Slavkov

7.30

mše sv. ………………………………

20. 8. neděle 20. v mezidobí

Slavkov

9.00

za farní společenství

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Františka a Andělu Havránkovy, dvoje rodiče a živou a + rodinu

Hodějice

11.00 za Františka a Emílii Honkovy a živou a + rodinu

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

19.00

za Ludmilu a Václava Novotných a živou rodinu

Slavkov

  20.00 – 21.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Jiří) a před každou mší sv.

V naší společné modlitbě v srpnu prosíme: Za tábory, výlety, dovolené a všechny aktivity pro děti, mládež i dospělé o prázdninách, za pěkně prožité dny a posílení přátelství.

Tábory: Děti jsou v tomto týdnu na farních táborech v Rakoveckém údolí a na faře v Nížkovicích.

Mariánská pouť v Žarošicích: dnes (13. srpna) v 18.30, autobus pojede od autobusového nádraží kolem 17.00 hodiny. 

Zahradní slavnost v Milonicích: Pozvání na Zahradní slavnost ve dnech 25. – 27. srpna na farní zahradě v Milonicích. Program ve vývěsce.

Nový farář a děkan P. Jiří Janoušek: Nastoupuje v neděli 13. srpna, bude mít první mše sv. ve Slavkově a v Heršpicích. V Nížkovicích bude poprvé v neděli 20. srpna, v Hodějicích 27. srpna a na Lutrštéku 3. září v 11.00 hodin. Uvítání a uvedení do služby faráře a děkana bude za přítomnosti generálního vikáře P. Pavla Kafky v neděli 3. září v 9.00 ve Slavkově.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507