Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 14. 1. – 21. 1. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

14. 1. neděle 2. neděle v mezidobí

 

Slavkov

9:00

za rodiče Hofmanovy a Dostálovy za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Zdeňka a Františku Sedláčkovy, dva syny, zetě a dvoje rodiče

S.P.

Hodějice

11:00

mše sv.

S.P.

Heršpice

11:00 za živou a + rodinu, za přijaté milosti a za duše v očistci J.J.

Slavkov

18:00 za Pavla Pěchotu a rodiče s celou rodinu J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

15. 1. pondělí 

 

16. 1. úterý 

 

Slavkov

18:00

za + Růženu a Lubomíra Lstibůrkovy a jejich rodiče a sourozence

J.J.

17. 1. středa Památka sv. Antonína, opata

 

Němčany

18:00 za Miroslava Cigánka a rodiče Fialovy a Cigánkovy J.J.

18. 1. čtvrtek Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

Hodějice

15:00

pohřeb Julie Brandýsová

J.J.

19. 1. pátek  

Hodějice

18:00 mše sv. J.J.
Slavkov 18:00

za ochranu nenarozeného života

S.P.

20. 1. sobota 

 

Slavkov 7:30

za farní společenství

J.J.

21. 1. neděle 3. neděle v mezidobí

 

Slavkov

9:00

za živou a + rodinu Habalovu, Kubínkovu a Stárkovu

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

Hody: za Věru a Oldřicha Svobodovy, sourozence a rodiče

J.J.

Hodějice

11:00

mše sv.

J.J.

Heršpice

11:00 za Annu a Františka Jeřábkovy a za rodiče z obou stran S.P.

Slavkov

18:00 za živou a + rodinu Novotnou a Boháčkovu S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19:00 – 20:00 (o. Stanislav).

Sbírka na biblický apoštolát: V neděli 21. ledna. Podpoříme tak biblický apoštolát.

Mše sv. ve „všední dny“: V kapli sv. Jakuba (u sakristie).

Pastorační rada farnosti: V pondělí 15. ledna v 19:00 na faře.

Ekumenická bohoslužba: Ve čtvrtek 18. ledna v 17:30 v Československá církev evangelická v Heršpicích.

Kurz alfa: První setkání ve čtvrtek 18. ledna v 19:00 v budově KMŠ Karolínka. Je třeba se přihlásit do středy 17. ledna. Informace a přihlašování na mailu alfa.slavkov@gmail.com nebo tel. 725 911 860.

Ekonomická rada farnosti: V úterý 23. ledna v 19:00 na faře.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku: Ve Slavkově se vybralo do pokladniček celkem 228 205 Kč. Příští neděli 21. ledna v 15:00 zveme na faru na setkání koledníků s promítáním jako poděkování za jejich účast při koledování.

Biblická hodina s o. Stanislavem: V úterý 23. ledna v 19:30 ve farním sále na téma „Zázračný přechod Jordánu“.

Cestopisné promítání pana Romana Suchomela o přírodních krásách amerického OHAYA:  V pondělí  22. ledna v 18:00 ve farním sále.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní