Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 14. – 21. 5. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

14. 5. neděle – 6. neděle velikonoční – První svaté přijímání ve Slavkově

Slavkov

9.00

za farní společenství a děti, které přijmou poprvé Tělo Kristovo

Nížkovice

9.30

mše sv.

Lutršték

9.30

za Vladimíru a Bernarda Pavézkovy, syna Zdeňka a dvoje rodiče

Hodějice

11.00

za Jana Hrabovského a dvoje rodiče

Heršpice

11.00

za rodiny Jakuba Zástřeška a Jana Přerovského

Slavkov

18.00

za rodinu Šrotovu a Hudcovu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

16. 5. úterý Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Slavkov

18.00

mše sv. pro děti – poděkování za 1. sv. přijímání

za milost svaté víry pro vnuky

17. 5. středa

Němčany

18.00

za rodiče Šujanovy, dva syny a Vladislava Jedličku

18. 5. čtvrtek

Heršpice

17.00

za rodiče Valčíkovy a syny

19. 5. pátek

Hodějice

18.00

mše sv.
Slavkov

18.00

na poděkování za přijaté dary a za rodinu Kořínkovu a Schneiderovu

20. 5. sobota Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Slavkov

7.30

za farní společenství

21. 5. neděle – Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavkov

9.00

za rodiče Tesákovy, Slováčkovy, živou a + rodinu

Kaple

sv. Urbana

11.00

za rodiny ve farnosti (10.15 cesta světla od sv. Jana)

Nížkovice

9.30

mše sv.

Lutršték

9.30

za Stanislava Kovaříka, rodiče a tři bratry

Hodějice

11.00

za rodiče Vránovy a Němčanských

Heršpice

11.00

za Josefa Stokláska a dvo.

Slavkov

18.00

mše sv.

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00 –20.00 (o. ) a před každou mší sv.

Modlitby živého růžence na květen: Při příležitosti 700 let první zmínky o farním kostele prosíme za naši farnost a za slavkovské občany. Vyprošujeme požehnání pro apoštolského nuncia Jude Taddea Okolo a jeho službu v ČR. Za příhodné počasí v tyto dny a za všechny, kteří připravují Noc kostelů a jubilejní slavnost.

Pouť rodin na Urbánku: V neděli 21. května 10.15 procesí od sv. Jana po křížové cestě, 11.00 poutní mše svatá v kapli, 12.00 piknik, táborák.

Nepřehlédněte termíny našich jubilejních dnů:

  • 2. 6. NOC KOSTELŮ 2023 – kostel sv. Jakuba, zámecký park a zámecké prostory, 16.00–22.40.
  • 4. 6. 700. VÝROČÍ FARNOSTI – SLAVNOSTNÍ MŠE SV. S APOŠTOLSKÝM NUNCIEM, VYSLANCEM PAPEŽE FRANTIŠKA v zámeckém parku v 10.30.
  • 18. 6. PODĚKOVÁNÍ ZA 25 LET SLUŽBY O. MILANA VE FARNOSTI A ROZLOUČENÍ, mše sv. v 9.00 ve Slavkově.
  • 18. 6. FARNÍ DEN, narozeniny o. Milana, zahrada za Domem sv. Rodiny 15.00 – 19.00.

Biblická hodina s o. Stanislavem: “ Povolání Mojžíše u hořícího keře“ v úterý 16. května v 19.30 na faře.

Generální úklid kostela a fary: V sobotu 20. května 8.00 – 11.30, je potřeba 50 lidí, prosíme, zapisujte se do seznamu na lavici.

Prosba o pomoc při jubilejní slavnosti: Můžete se zapisovat na archy na zadní lavici.

Olomoucký biskup Josef Nuzík ve Slavkově: Mše sv. v rámci jubilea farnosti v pondělí 22. května v 18.00.

Postav si svůj kostel: Soutěž pro malé i velké k jubileu kostela sv. Jakuba. Informace na webu a plakátku.

Změna času nedělní večerní mše: Od 4. června do konce srpna v 19.00 hodin!

Oznámit večer: Lektoři – služby na nedělní večerní mše: Prosíme, zapisujte se do tabulky na zadní lavici.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507