Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 14. 4. – 21. 4. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

14. 4. neděle 3. neděle velikonoční

Slavkov

9:00

za 70 let života, 35 let manželství a požehnání pro rodiny Mariničovy a Buzkovy

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Jaroslava a Jiřinu Vránovy, dceru, zetě, dvoje rodiče a rodiče Polachovy

S.P.

Hodějice

11:00

za rodinu Krejčířovu

S.P.

Heršpice

11:00

za Zdeňka Buriana, manželku, rodiče a sourozence

J.J.

Slavkov

18:00

za + syna Luďka

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

15. 4. pondělí 

16. 4. úterý 

Slavkov

18:00

za vnuky a pravnuky

J.J.

17. 4. středa 

Němčany

18:00

za Marii Rájovu, bratra a rodiče Jiráčkovy

J.J.

18. 4. čtvrtek

Heršpice

17:00

na poděkování za přijaté milosti živou a + rodinu z obou stran a za duše v očistci

J.J.

19. 4. pátek
Hodějice 18:00

mše sv.

J.J.

Slavkov 18:00

mše sv.

S.P.

20. 4. sobota 

Slavkov 7:30

za farní společenství

J.J.

21. 4. neděle 4. neděle velikonoční

Slavkov

9:00

na poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání do dalších let

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Marii a Josefa Andrlovy, sourozence a dvoje rodiče

J.J.

Hodějice

11:00

za Františku Cénkovu a Stanislava Hájka

 

Heršpice

11:00

za rodiny Jana Přerovského a Jakuba Zástřeška

S.P.

Slavkov

18:00

za Stanislava Hrbáčka a živou a + rodinu

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00 (19:00 – 19:30 o. Jiří; 19:30 – 20:00 o. Stanislav). 

Krátká schůzka pro zájemce o umístění dítěte do KMŠ: V neděli 14. dubna po mši svaté v 10:00 v kapli sv. Jakuba.

Varhanická schůzka: V pondělí 15. dubna v 19:00 na faře.

Cvičení pro seniory: V pondělí 15. dubna v 17:15 ve farním sále.

Klub aktivních seniorů na téma „Biblický příběh apoštola Petra“: V pondělí 15. dubna v 18 :00 ve farním sále.

Příprava na 1. sv. přijímání: V sobotu 20. nebo 27. dubna v Domě sv. Rodiny.

Závěrečná večeře kurzu alfa: Ve čtvrtek 25. dubna od 19:00 v Domě svaté rodiny. Z důvodu přípravy sálu je nutné přihlášení nejpozději 22. dubna na alfa.slavkov(zavináč).com

Svátost Pomazání nemocných: V pátek 26. dubna v 18:00 ve farním kostele. Němčany; Hodějice; Heršpice v neděli 28. dubna při mši sv.

Mary´s Meals – Beseda s promítáním fotek – Z Malawi do Slavkova u Brna: V pondělí 29. dubna v 18:00 ve farním sále.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní