Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 15. 10. – 22. 10. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

15. 10. neděle 28. v mezidobí

Slavkov

10:00

Hody Slavkov – za farní společenství

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Jana a Josefu Rolkovy, rodiče a Bohumíra Langra a rodiče

S.P.

Hodějice

11:00

za Miloslavu a Jana Dofkovy, syna Vlastimila a dvoje rodiče

S.P.
Heršpice 11:00

mše sv.

O.D.

Slavkov 18:00 za živou a + rodinu Novotnou a Boháčkovu

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

16. 10. pondělí 

17. 10. úterý Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Slavkov 18:00

za + Miluši a Bohumila Filipovy

J.J.

18. 10. středa Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
Němčany 18:00

za Marii a Stanislava Hromkovy, dceru, zetě a vnuka Vojtěcha

J.J.

19. 10. čtvrtek 
Slavkov 16:00 Pohřeb Anna Hanušová

J.J.

Heršpice 17:00 volný úmysl – možno doplnit

S.P.

20. 10. pátek 
Hodějice 18:00

za manžele Ondříkovy a rodiče

O.D.

Slavkov 18:00

za rodinu Hrozkovu

S.P.

21. 10. sobota 

Slavkov

7:30

za farní společenství

J.J.

22. 10. neděle 29. v mezidobí – Misijní neděle

Slavkov

9:00

na poděkování za Boží pomoc a ochranu

S.P.

Nížkovice

9:30

bohoslužba slova

jáhen

Němčany

9:30

za Josefa a Aloisii Pavézkovy, dvoje rodiče, 2 dcery, 2 zetě a vnuka

O.D.

Hodějice

11:00

za Jaroslava Bílka, bratra a rodiče

O.D.
Heršpice 11:00

za Jan Kučeru, manželku syna a dceru

S.P.

Slavkov 18:00 na úmysl dárce

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19:00 – 20:00 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

V naší společné modlitbě v říjnu prosíme: Za všechna modlitební i jiná společenství ve Slavkově. Za KLAS, sbor, ministranty, Světlušky, Katecheze Dobrého pastýře. Andělé strážní ať nás chrání na všech cestách.

Slavkovská iniciativa smíření: V pátek 20. října v 17:00 v kostele v Křenovicích.

Misijní neděle: V neděli 22. října bude misijní neděle spojená s celosvětovou sbírkou na podporu misií. Po mši sv. bude možnost podpořit farní misijní školu Chudých školských sester Naší Paní ve vesnici Magwagwa v africké Keni zakoupením moučníku v misijní kavárně. Dobrovolným příspěvkem podpoříte nákup dětských knih v angličtině, výtvarných a sportovních pomůcek. 

KLAS: Cvičení pro seniory s proškolenou lektorkou z Rousínova proběhne v pondělí 16. října v 17.15 h. ve farním sále. Klub aktivních seniorů zahajuje opět svá setkání v pondělí 16. října v 18 hodin ve farním sále, tentokrát na téma „Biblický příběh Jáchyma a Anny“. Zve nové zájemce nad 55 let o tuto aktivitu. Překonejte svůj ostych a přijďte se něco nového dovědět a pobavit !!

Biblická hodina s o. Stanislavem – V úterý 24. října v 19:30 ve velkém sále na faře na téma „Zlořečený a požehnaný muž (Jer 17,5 – 8)“

Duchovní obnova pro ženy: V sobotu 28. října 9:00 – 17:00 ve Slavkově v Domě sv. Rodiny – vede P. Vladimír Záleský.

Pouť mužů slavkovského děkanství: V sobotu 11. listopadu. Je třeba se přihlásit.

Kalendáře na rok 2024: K prodeji (nejlépe do konce října).

Úklid kostela:  Hledáme nové pomocníky. Rádi bychom pozvali všechny bez rozdílu věku, uklízejí mladí i staří. Nebojte se přijmout tuto službu, při současném počtu 8 skupin vychází úklid jen 4x ročně. 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867 (J.J.); P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507 (S.P.); Oldřich Divácký, O.Praem., výpomocný duchovní (O.D.)