Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 15. – 22. 1. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

15. 1. neděle – 2. neděle v mezidobí

Slavkov

9.00

za živou a + rodinu Habalovu, Kubínkovu a Stárkovu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Zdeňka a Františku Sedláčkovy, dva syny, zetě a dvoje rodiče

Hodějice

11.00

za živou a + rodinu Hoškovu

Heršpice

11.00

za nemocnou osobu a dvo.

Slavkov

18.00

za nenarozené děti

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

17. 1. úterý Sv. Antonína, opata

Slavkov kostel

18.00

MŠE SV. PRO DĚTI – za + Luboše a Růženu Lstibůrkovy a celou rodinu

18. 1. středa P. Marie, Matky jednoty křesťanů

Němčany

18.00

za Miroslava Cigánka a rodiče Fialovy a Cigánkovy

19. 1. čtvrtek

Heršpice

17.00

mše sv.

20. 1. pátek

Hodějice 18.00

za Veroniku Zabloudilovu

Slavkov kaple 18.00

za Bohdana Urbana a živou a + rodinu

21. 1. sobota Sv. Anežky, panny a mučednice

Slavkov kaple 7.30

mše sv. …………………..

22. 1. neděle – 3. neděle v mezidobí – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

Slavkov

9.00

farní společenství

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Věru a Oldřicha Svobodovy, sourozence a rodiče

Hodějice

11.00

mše sv.

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

18.00

za rodinu Andrlovu a Přibylovu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Milan) a před každou mší sv.

Týden modliteb za jednotu křesťanů: 18. – 25. ledna.

Neděle Božího slova 22. ledna: Sbírka ve prospěch biblického apoštolátu.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku: Koledníkům a organizátorům a všem, kteří jste přispěli. Děkujeme ženám z Němčan za ušití 41 nových kostýmů.

Sbírka vosku a nedopalků svící: Můžete přinést do sakristie k výrobě zákopových svící na Ukrajinu.

Volné úmysly na mše sv.: Ve Slavkově, Hodějicích a Heršpicích.

Farní kavárna: Dnes máte opět pozvání na setkání na faře.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507