Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 16. – 23. 4. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

16. 4. neděle – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

Slavkov

9.00

za + Jana Galatu, rodiče, sestru a živou rodinu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Stanislava Rolka, manželku, syna a dvoje rodiče 

Hodějice

11.00

za Jana Cigánka, rodinu Pasekovu, Cigánkovu a Voňkovu

Heršpice

11.00

za Zdeňka Buriana, manželku, rodiče a sourozence

Slavkov

18.00

za Stanislava Hrbáčka, živou a + rodinu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

18. 4. úterý

Slavkov

18.00

mše sv. pro děti – ……………………………..

19. 4. středa

Němčany

18.00

za Marii Rájovu, bratra a rodiče Jiráčkovy

20. 4. čtvrtek

Heršpice

17.00

za rodinu Svobodovu, syna Emila a Karla

21. 4. pátek

Hodějice

18.00

mše sv.

Slavkov

18.00

mše sv. ……………………………

22. 4. sobota

Slavkov

7.30

za farní společenství

23. 4. neděle – 3. neděle velikonoční

Slavkov

9.00

poděkování za 11 let společného života

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Marii a Josefa Andrlovy, sourozence a dvoje rodiče

Hodějice

11.00

za Františku Cenkovu a Stanislava Hájka

Heršpice

11.00

za rodinu Kučerovu, Rozsypalovu a Janíkovu

Slavkov

18.00

za + Jana Šmerdu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 17.30–18.00 a 18.45–19.15 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

Modlitby živého růžence na duben: Za pevnou víru dětí, které letos poprvé přijmou Ježíše Krista v Eucharistii, za jejich rodiče, příbuzné a katechety. Za požehnání pro KMŠ Karolínku, za předávání křesťanské víry dětem a mládeži v naší farnosti. Za společenství nově přistěhovaných rodin.

Pozvání otce biskupa Pavla na diecézní setkání mládeže: V sobotu 13. května v Žarošicích, povzbuzujeme k účasti naši mládež. Je potřeba se přihlásit dopředu, a to do 24. dubna, odkaz je na webu.

Velikonoční liturgie východního obřadu: Slouží o. Milan v českém jazyce v neděli 16. dubna v 15.00 na Špitálce.

Cestopisné promítání: Přednáška pana Zdeňka Mlčocha o  Indii v pondělí 17. dubna v 18.00 ve farním sále. Všechny zájemce srdečně zveme.

Biblická hodina s o. Stanislavem: Na téma „Stvoření člověka“ v úterý 18. dubna v 19.30 na faře.

Setkání maminek s malými dětmi: Ve čtvrtek od 8.30 na faře.

Ekumenická pouť jižní Moravou: Pěší pouť ze Slavkova do Tuřan s modlitbami a písněmi a doteky minulosti na místech, jež spojovala i dělila české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na jižní Moravě. Začátek v sobotu 22. dubna 2023 od 9.00 v kostele ve Slavkově.

Benefiční koncert v Podolí:  Koncert Václava Hudečka a souboru Musici Buoni pro dětský hospic v neděli 23. dubna v 16.00.

Zprávy z pouti do Compostely: Běžci se blíží do cíle 1. kola, cyklisté jsou v druhém kole před švýcarskou hranicí, stejně tak dosahují v druhém kole chodci střed Francie. Přejeme všem požehnané jarní putování a nerušenou modlitbu.

Volné tábořiště: Nabídka tábořiště v Rakoveckém údolí i pro rodiny 29. 7. – 8. 8.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507