Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 23. – 30. 7. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

23. 7. neděle Slavnost sv. Jakuba, apoštola, patrona farnosti

Slavkov

9.00

za farní společenství

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30 za Ladislava a Emílii Kotvrdovy a dvoje rodiče

Hodějice

11.00 za + Rostislava Bandoucha k jeho nedožitým 90 narozeninám

Heršpice

11.00

za Alžbětu Jeřábkovu, manžela, syna Františka a rodiče z obou stran

Slavkov

19.00

za Davida Floriána

Slavkov

  20.00 – 21.00 Eucharistická adorace

25. 7. úterý Svátek sv. Jakuba, apoštola

Slavkov 18.00

za živou a + rodinu Jeřábkovu a Maděryčovu

26. 7. středa Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

27. 7. čtvrtek Sv. Gorazda a druhů, cyrilometodějských žáků

28. 7. pátek
Slavkov 18.00

za nemocnou osobu

29. 7. sobota Sv. Marty, Marie a Lazara

Slavkov 7.30

mše sv. ………………………………

30. 7. neděle 17. v mezidobí

Slavkov

9.00

za + Helenu Adamcovu a rodiče Sedláčkovy

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30 BOHOSLUŽBA SLOVA

Hodějice

11.00 mše sv.

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

19.00

za Pavla Prouzu a Marii Přerovskou

Slavkov

  20.00 – 21.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

V naší společné modlitbě v červenci prosíme: Na poděkování za 60 let života otce Milana a za 25 let jeho kněžské služby v naší farnosti, s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let. Za Světové dny mládeže v Lisabonu, jejich přípravu, a povzbuzení mládeže ze setkání s papežem i mezi sebou navzájem.

Světové setkání mládeže s papežem Františkem v Portugalsku: V úterý odlétají na dva týdny do Porta a Lisabonu o. Milan s 5 mladými z naší farnosti, podpořte nás v modlitbě, budeme i za vás prosit.

Ministranti na táboře: Provázejme je také modlitbou.

Oslava svátku sv. Gorazda na Klimentu: V neděli 30. července ve 14.00 východní liturgie a přednáška o křesťanském mnišství.

Ubytování poutníků: Kdo by mohl nabídnout pomoc s ubytováním z dneška na pondělí, kontaktujte s. Gregorii tel. 732 219 155.

Poděkování o. Milana: Mužům za pomoc při stěhování.

Poznej naši farnost: Prázdninová aktivita, soutěžní list je v kostele i na webu.

Nový farář a děkan P. Jiří Janoušek: Nastoupí 13. srpna, uvítání a uvedení do služby za přítomnosti generálního vikáře P. Pavla Kafky bude v neděli 3. září v 9.00 ve Slavkově.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507