Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 16. – 23. 7. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

16. 7. neděle 15. v mezidobí

Slavkov

9.00

za + bratra Oldřicha

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Miroslava Hanáka, manželku Zdenku, syna a dvoje rodiče

Hodějice

11.00 za Miroslava Saláta, rodinu Salátovu, Markovu a Cenkovu

Heršpice

11.00 za Julii Šujanovu a Anežku Viktorinovu

Slavkov

19.00

za Oldřicha Ryse a + rodinu

Slavkov

  20.00 – 21.00 Eucharistická adorace

18. 7. úterý

Slavkov 18.00

mše sv. ……………………………………..

20. 7. čtvrtek Sv. Apolináře, biskupa

21. 7. pátek Sv. Vavřince z Brindisi, kněze
Slavkov 18.00

za rodinu Váňovu a dvo.

22. 7. sobota Sv. Marie Magdalény

Slavkov  

mše sv. nebude

23. 7. neděle Slavnost sv. Jakuba, apoštola, patrona farnosti

Slavkov

9.00

za farní společenství

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30 za Ladislava a Emílii Kotvrdovy a dvoje rodiče

Hodějice

11.00 za + Rostislava Bandoucha k jeho nedožitým 90 narozeninám

Heršpice

11.00

za Alžbětu Jeřábkovu, manžela, syna Františka a rodiče z obou stran

Slavkov

19.00

za Davida Floriána

Slavkov

  20.00 – 21.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Milan) a před každou mší sv.

V naší společné modlitbě v červenci prosíme: Na poděkování za 60 let života otce Milana a za 25 let jeho kněžské služby v naší farnosti, s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let. Za Světové dny mládeže v Lisabonu, jejich přípravu, a povzbuzení mládeže ze setkání s papežem i mezi sebou navzájem.

Jubileum 700. let farnosti:  V neděli 23. července oslavíme v celé farnosti slavnost svatého Jakuba, patrona zaniklého kostela. Další jubilejní den je 9. listopadu 2023, výročí vydání odpustkové listiny.

Mše svatá u kříže smíření nad Velešovicemi: Ve středu 19. července v 18.00.

Ubytování poutníků: Příští neděli 23. července odpoledne (asi v 15 hodin) přijdou do naší farnosti poutníci z Hodonína do Slavkovic. Kdo by mohl nabídnout pomoc s ubytováním z neděle na pondělí a poskytnout jim večeři a snídani, přijďte po mši do kaple, popř. zavolejte s. Gregorii tel. 732 219 155. K poutníkům je možné se připojit i třeba jen na jeden den do Křtin, ze Slavkova se vychází v pondělí 24. července v 7.30 od kostela. Bližší informace k pouti u s. Josefy.

Poslední mše sv. o. Milana: Ve Slavkově a v Heršpicích v neděli 23. července.

Nový farář a děkan P. Jiří Janoušek: Nastoupí 13. srpna, uvítání a uvedení do služby za přítomnosti generálního vikáře P. Pavla Kafky bude v neděli 3. září v 9.00 ve Slavkově.

Prosba o. Milana: Prosím muže o pomoc při stěhování v pondělí 17. července od 15.00 do 17.00 hodin. Ženy prosíme o úklid fary a bytu po malování pro nového pana faráře v srpnu. Prosím, zapište se na uvedené akce na list na zadní lavici, kde jsou i termíny.

Poznej naši farnost: Prázdninová aktivita, soutěžní list je v kostele i na webu.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507