Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 16. 6. – 23. 6. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

16. 6. neděle 11. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

na poděkování za 9 let manželství

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

J.J.

Němčany

9:30

za Anežku Hrouzkovu, manžela a dvoje rodiče

O.D.

Hodějice

11:00

za Ladislava a Annu Navrátilovy a dvoje rodiče

J.J.

Heršpice

11:00

za Petra Antoše a otce

S.P.

Slavkov

18:00

za Boží požehnání pro rodinu

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

17. 6. pondělí 

18. 6. úterý 

Slavkov

18:00

za živou a + rodinu Havranovou, + manžela Holečkovy a Vnukovy a za duše v očistci

J.J.

19. 6. středa 

Němčany

18:00

za Julii a Karla Procházkovy, zetě a dva syny

J.J.

20. 6. čtvrtek 

Heršpice

17:00

za Arnošta Kolovrátka, manželku, syna a vnučky Marii a Marcelu

J.J.

21. 6. pátek Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Slavkov 18:00

za + Jana a dvoje rodiče

J.J.

22. 6. sobota 

Slavkov  7:30 za farní společenství

J.J.

23. 6. neděle 12. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

za + Pavla Podmelu

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za rodinu Formánkovu, Morozovu a Ing. Karla Fialu

S.P.

Hodějice

11:00

za Aloise Kohoutka, dvoje rodiče a živou a + rodinu

S.P.

Heršpice

11:00

za Rosálii a Josefa Hofírkovy

J.J.

Slavkov

18:00

za + Davida Boleslava Floriánovy

 

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00 (o. Stanislav). 

Táborák na konci školního roku: V úterý 18. června po večerní mši sv. na zahradě školky. Vezměte si párky na opékání.

Setkání katechetek: V pondělí 24. června v 19:00 na faře.

Poděkování za Farní den: Děkujeme všem za společenství na Farním dnu. Díky organizátorům, pomocníkům i účastníkům Farního dne, sestrám za poskytnutí prostor a za zmrzlinu, soutěžícím za odvahu. A Bohu díky za krásné počasí.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz(J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní