Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 24. – 31. 12. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

24. 12. neděle 4. neděla adventní / štědrý den

 

Slavkov

9:00

za rodinu Tesákovu a Kozlíčkovu

S.P.

Slavkov

15:30

za + Bohdana Urbana a za živou a + rodinu

J.J.

Hodějice

20:30

za Antonína Němčanského a syna Luďka

J.J.

Heršpice

20:30

za Marii Zbožínkovu, rodinu a za duše v očistci

S.P.

Nížkovice

21:00 mše sv.  O.D.

Němčany

22:00 za Antonína Kiliána, rodiče Pavézkovy a Kiliánovy J.J.

Slavkov

22:00

za + rodiče Andrlovy, Blahákovy a za duše v očistci S.P.

25. 12. pondělí Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek

 

Slavkov

9:00

za farní společenství

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Marii Šimoníkovu, manžela Josefa, sestru Evu a rodiče Čechovy

S.P.

Hodějice

11:00

za Bohumila Krejčíře, rodinu Krejčířovu a Šimečkovu

S.P.

Heršpice

11:00 za Jiřího Kolovrátka, manželku, rodiče a sourozence J.J.

26. 12. úterý Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

 

Slavkov

9:00

za + Marie Kožíškovy

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

J.J.

Němčany

9:30

za Ludmilu Jelínkovu, rodiče Andrlovy, syna a rodinu Jelínkovu

O.D.

Hodějice

11:00

mše sv.

J.J.

Heršpice

11:00 mše sv. S.P.

27. 12. středa Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

 

28. 12. čtvrtek Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

 

29. 12. pátek   
Slavkov 18:00

na poděkování s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

J.J.

30. 12. sobota 

 

Slavkov 7:30

za šťastnou operaci

J.J.

31. 12. neděle Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

Slavkov

9:00

poděkování za 60 let života s prosbou o požehnání do dalších let

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Vladimíra a Zdenku Schneiderovy, dceru Pavlu a syna Víta

S.P.

Hodějice

11:00

mše sv.

S.P.

Heršpice

11:00 za rodinu a Jana Přerovského a Jakuba Zástřešky J.J.

Slavkov

16:00 na poděkování za 60 let a Boží ochranu J.J.

Prohlídka betléma: V pondělí 25. prosince 10: – 11:00; 14:00 – 15:30 a v neděli 31. prosince 10:00 – 12:00; 14:00 – 15:30 v kostele i v klášteře.

Vánoční liturgie východního obřadu: Ve středu 27. prosince v kostele Špitálka v 17:00.

Vánoční koncert Danielis: Ve čtvrtek 28. prosince v 18.00 hod. v sále KMŠ Karolínka.

Prohlídka hodin a zvonů: V neděli 31. prosince 10:00 – 12:00; 14:00 – 15:30.

Tříkrálový koncert: V neděli 7. ledna v 16:30 v kostele.

Tříkrálová sbírka: Zveme děti, mládež i rodiny, aby se zapojili do Tříkrálové sbírky v sobotu 6. ledna 2024 od 9:00. Hlaste se prosím co nejdříve na tel. 725 911 860 nebo tks.slavkov@gmail.com.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní