Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 17. – 24. 12. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

17. 12. neděle 3. neděle adventní

 

Slavkov

9:00

za + Jiřího Řičánka a Viléma Nováčka

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Marii Popelářovu, sestru Stanislavu, rodiče a rodinu Bedáňovu

J.J.

Hodějice

11:00 na úmysl dárce J.J.

Heršpice

11:00 za Jenovéfu a Františka Jeřábkovy, dceru, syna a rodiče S.P.

Slavkov

18:00

za Václava a Ludmilu Novotných a za živou a + rodinu S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

18. 12. pondělí

 

19. 12. úterý 

 

Slavkov

6:45

za živou a + rodinu Palečkovu

J.J. 

20. 12. středa 

 

Němčany 18:00

za Marii a Oldřicha Buršovy a živou a zemřelou rodinu Buršovu a Andrlovu

J.J.

21. 12. čtvrtek 

 

Heršpice 17:00

za Stanislava Marka, dceru Marii a rodiče z obou stran

S.P.

22. 12. pátek   
Hodějice 18:00

mše sv. 

J.J.

Slavkov 18:00

za živou a + rodinu Filipovu

S.P.

23. 12. sobota 

 

Slavkov 7:30

za Boženu a Jana Dozralovy a za živou a + rodinu

J.J.

24. 12. neděle 4. neděla adventní / štědrý den

 

Slavkov

9:00

za rodinu Tesákovu a Kozlíčkovu

S.P.

Slavkov

15:30

za + Bohdana Urbana a za živou a + rodinu

J.J.

Hodějice

20:30

za Antonína Němčanského a syna Luďka

J.J.

Heršpice

20:30

za Marii Zbožínkovu, rodinu a za duše v očistci

S.P.

Nížkovice

21:00 mše sv. O.D.

Němčany

22:00 za Antonína Kiliána, rodiče Pavézkovy a Kiliánovy J.J.

Slavkov

22:00

za + rodiče Andrlovy, Blahákovy a za duše v očistci S.P.

Zpovídání před Vánocemi: V pondělí 18. prosince a v úterý 19. prosince vždy od 17:00 do 19:00 (Slavkov).  Oba dva dny bude zpovídat 6 kněží (od 16:30 děti). 

Roráty: V úterý v 6:45 (Slavkov). Následuje snídaně v pastoračním centru. 

Betlémské světlo: Mše sv. s předáním betlémského světla bude v pátek 22. prosince v 18:00. Betlémské světlo si můžete vyzvednout i 23. a 24. prosince v kostele.

Prohlídka betléma: V neděli 24. prosince od 14:00 do 15:30 v kostele ve Slavkově a také v klášteře. Prosím zapište se do služby hlídání u betléma. Prosím zapište se také do služby hlídání u prohlídky zvonů a hodin na Silvestra.

Vánoční koncert Danielis: Ve čtvrtek 28. prosince v 18.00 hod. v sále KMŠ Karolínka.

Tříkrálová sbírka: Zveme děti, mládež i rodiny, aby se zapojili do Tříkrálové sbírky v sobotu 6. ledna 2024 od 9:00. Hlaste se prosím co nejdříve na tel. 725 911 860 nebo tks.slavkov@gmail.com.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní