Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 26. – 3. 12. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

26. 11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Slavkov

9:00

za Jaroslava Chaloupky a rodiče Krbkovy

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Karla Plísku, manželku Annu, dvoje rodiče a Marii Střešinkovu

S.P.

Hodějice

11:00 na úmysl dárce S.P.

Heršpice

11:00 za Františku a Karla Novotných, dceru a rodiče J.J.

Slavkov

18:00

za Václava a Ludmilu Novotných a rodinu J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

27. 11. pondělí

 

28. 11. úterý 

 

Slavkov

18:00

za Marii Tesákovu, manžela a živou rodinu

J.J. 

29. 11. středa

 

Němčany 18:00

za Pavlu a Viléma Matyášovy, dvoje rodiče a syna

J.J.

30. 11. čtvrtek Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

Heršpice 17:00

za Jana a Annu Červinkovy a syna Karla a Anežku

J.J.

1. 12. pátek 1. pátek v měsíci  
Hodějice 18:00

mše sv.

S.P.

Slavkov 18:00

na poděkování za dar života a za rodinu Mětějíčkovu

J.J.

2. 12. sobota 1. sobota v měsíci

 

Slavkov 7:30

za farní společenství

J.J.

3. 12. neděle 1. neděle dventní

 

Slavkov

9:00

za + Šimona a Jaroslavu Vozdeckých a celou živou rodinu

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

J.J.

Němčany

9:30

za Jaroslavu Vránovu a živou a zemřelou rodinu

O.D.

Hodějice

11:00 za Silvii a Milana Uhrovy a rodiče Vykouřilovy J.J.

Heršpice

11:00 za Ludmilu Kudrovou, bratra a otce S.P.

Slavkov

18:00

za Rostislava Matochy a živou a + rodinu S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19:00 – 20:00 (o. Jiří)

Farní kavárna: Zveme dnes po mši sv. do pastoračního centra.

Výuka Náboženství: V pondělí 27. listopadu  zrušena.

Pravidelné cvičení pro seniory: V pondělí 27. listopadu v 17:15 hodin ve farním sále.

Přednáška Dr. Martina Ráji a otce Milana Vavra: O zaniklém kostele sv. Jakuba a 700 let od vydání odpustkové listiny – v pondělí 27. listopadu v 18:00 ve farním sále.

Biblická hodina s o. Stanislavem: V úterý 28. listopadu v 19:30 na téma „Zlořečený a požehnaný muž“.

Otevřený kostel: V sobotu 2. prosince v rámci Slavností Tenkrát ve Slavkově 1805.

Žehnání adventních věnců: V neděli 3. prosince na všech mších sv.

Adventní duchovní obnova: V pátek 8. prosince ve Slavkově s P. Pavlem Pacnerem.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní