Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 19. – 26. 2. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

19. 2. neděle – 7. neděle v mezidobí

Slavkov

9.00

za rodiče Šujanovy a syna, rodiče Nováčkovy, syna a dceru a za Marii Šotolovu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Oldřicha a Štěpánku Stejskalovy, dvoje rodiče a sourozence

Hodějice

11.00

mše sv.

Heršpice

11.00

za živou a + rodinu a spásu světa

Slavkov

18.00

za rodiče Teclovy a živou a + rodinu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

21. 2. úterý

Slavkov kaple

18.00

za Marii Šafránkovu (nebude dětská, zveme děti s rodiči na mši sv. na zahájení postní doby na popeleční středu)

22. 2. středa   POPELEČNÍ STŘEDA S UDÍLENÍM POPELCE

Hodějice 17.00 mše sv.

Heršpice

17.00

za Anežku Viktorinovu, manžela a dva syny

Němčany

18.00

za rodinu Procházkovu a Richtrovu

Slavkov kostel

18.00 mše sv. ………………

23. 2. čtvrtek

Heršpice

 

mše sv. nebude

24. 2. pátek

Hodějice  

mše sv. nebude

Slavkov kaple 18.00

za + Marii a Ondřeje Novákovy, jejich rodiče a sourozence (17.30 křížová cesta v kostele)

25. 2. sobota

Slavkov kaple 7.30 za farní společenství

26. 2. neděle – 1. neděle postní

Slavkov

9.00

za Františka a Marii Tesákovy, syna Jiřího a snachu Jarmilu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Františka a Josefu Kučerovy, rodiče Rosnerovy a Kučerovy

Hodějice

11.00

mše sv.

Heršpice

11.00

za Anežku a Václava Hofírkovy, rodiče, syna Jana a vnuka Petra

Slavkov

18.00

na vlastní úmysl (17.15 křížová cesta)

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Milan) a před každou mší sv.

Poděkování za sbírku Petrův haléř.

Karneval pro děti: Zveme rodiny s dětmi dnes v neděli 19. února v 15.00 do Domu svaté Rodiny. S sebou masku, dárek do tomboly, přezůvky, něco malého na zub.

Popeleční středa: Je dnem přísného postu, začíná doba postní, která nás připravuje na slavení Velikonoc, které budou 9. dubna. K zahájení postní doby využijte účast na mši svaté na popeleční středu, při které se bude udělovat popelec. V postní době budou křížové cesty ve Slavkově v pátek v 17.30 a v neděli v 17.15, v Hodějicích v neděli přede mší sv. v 10.30, v Němčanech ve středu po mši sv. a v Heršpicích ve čtvrtek po mši svaté.

Aplikace „Průvodce postem“: Ke stažení pomocí služby Google Play.

Putování do Compostely: Dokážeme při 700. výročí kostela sv. Jakuba a naší farnosti společně absolvovat Svatojakubskou poutní cestu do Compostely (3.153 km), případně kolikrát tuto cestu překonáme? Čas na to máme do návštěvy otce nuncia, která se uskuteční 4. června 2023. Disciplíny jsou tři: turistika, běh a cyklistika. Každý farník, který se chce zapojit, napíše absolvované kilometry do tabulky na farním webu. Aktivita má i duchovní rozměr, každé putování se doporučuje spojit s modlitbou za farnost.

Zdravotní cvičení pro seniory: V pondělí 20. února v 17.15 ve farním sále.

Cestopisné promítání: O cestě do Bulharska s otcem Milanem v pondělí 20. února v 18.00 v sále fary.

Modlitby matek: Setkání s diecézními koordinátorkami ve čtvrtek 2. března v 17.30 na faře v Křenovicích.

Postní duchovní obnova v Újezdě u Brna: V sobotu 4. března, pozvání na vývěsce.

Biblická hodina s o. Stanislavem: V úterý 7. března v 19.30 na faře na téma „První kapitola knihy Genezis o stvoření světa“ (2. část). Vezměte si prosíme svoji Bibli, kdo nemá, budou k zapůjčení.

Duchovní obnova pro ženy: V sobotu 18. března s P. Janem Uhlířem v DSR.

Izolace půdy fary: Je třeba provést brigádně zateplení stropu fary nad sálem. V sobotu 25. února potřebujeme pomoc při dovozu a vynešení dřevotřísky, prosíme muže, hlaste se u o. Milana. 

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507