Ohlášky farnosti

Týdenní program 19. – 26. 3. 2023

tisk

19. 3. neděle – 4. neděle postní – Sv. Josefa, snoubence P. Marie

Slavkov

9.00

na poděkování za přijatá dobrodiní a prosba za celou rodinu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Františka a Marii Hálovy a dvoje rodiče

Hodějice

11.00

mše sv. (10.30 křížová cesta)

Heršpice

11.00

za Marii a Františka Zástřeškovy

Slavkov

17.15

18.00

křížová cesta Rozjímej křesťane

za živou a + rodinu Čechlovu, Kudlovu a Machovu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

21. 3. úterý

Slavkov kaple

18.00

mše svatá pro děti a školáky – za Marii Klimešovu a rodinu

22. 3. středa

Němčany

18.00

za Jiřinu a Františka Bílkovy a živou a zemřelou rodinu, po mši křížová cesta

23. 3. čtvrtek

Heršpice

17.00

za živé a + členy rodiny Kolovrátkovy, po mši křížová cesta

24. 3. pátek

Hodějice 18.00

mše sv.

Slavkov kaple

17.30

18.00

křížová cesta v kostele

za + rodiče, rodinu a dvo.

25. 3. sobota Slavnost Zvěstování Páně

Slavkov kaple

7.30

za farní společenství

26. 3. neděle – 5. neděle postní

Slavkov

9.00

za + Jarmilu Vaďurovu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Andělu a Jaroslava Vymazalovy, Jaroslava a Annu Bedáňovy a rodinu Roháčovu

Hodějice

11.00

mše sv. (10.30 křížová cesta)

Heršpice

11.00

za rodinu Kvíčalovu, Tihounovu a Doškovu

Slavkov

17.15

18.00

křížová cesta – vedou děti a školáci

za Jana Knotka k nedožitým 100 let

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

Velikonoční program: Zveřejněný na webu a nástěnkách.

V naší společné modlitbě v březnu prosíme: Za požehnané prožití postní doby, za nemocné a za všechny členy Živého růžence.

O pouti k sv. Jakubovi do Compostely: Přednáška a promítání Mgr. Terezy Kozderové z Brna v rámci 700. výročí kostela sv. Jakuba, v pondělí 20. března v 18.00 ve farním sále.

Setkání maminek s malými dětmi: Ve čtvrtek 23. března od 8.30 do 10.30 na faře.

Postní duchovní obnova „Tady a teď“: Vede P. Pavel Pacner z Mikulova, v pátek 24. března v 18.00 ve farní kapli, začátek mší sv., promluva s modlitbou do 19.30. Setkání mládeže na faře bude až od 19.30!

Ukliďme Slavkov: Také naše farnost se může zapojit do této celorepublikové aktivity, sraz v sobotu 25. března v 9.00 u kašny na náměstí.

Změna času: Ze soboty na neděli začíná letní čas, spíme o hodinu méně.

Křížová cesta dětí a školáků: V neděli 26. března v 17.15 v kostele ve Slavkově.

Ve Slavkově – postní aktivita: U studny v kostele jsou kartičky na nový postní týden.

Zdravotní cvičení pro seniory: V pondělí 20. března v 17.15 ve farním sále.

Putování do Compostely: Do „Svatojakubské poutní cesty do Compostely“ ze zapojilo již 66 sportovců včetně dětí. Stále se můžete přihlásit do tabulky na farním webu. Jak jsme daleko? Vedou turisté, jsou nedaleko Lurd a mají to 100 km k hranicím Španělska. Cyklisté jsou 100 km před běžci ve středu Francie, zhruba 250 km jižně pod Paříží. Přejeme pokojnou cestu a nerušenou modlitbu za farnost.

Izolace půdy: Zájemci, hlaste se o. Milanovi, dohodnete se na termínu brigády.

Poslední zpráva: Pozvání do farní kavárny, vše je připravené.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507