Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 19. 5. – 26. 5. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

19. 5. neděle Slavnost Seslání Ducha sv.

Slavkov

9:00

za živou a + rodinu Kloudovu a Jedličkovu

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Lutršték

9:30

bohoslužba slova

jáhen

Hodějice

11:00

bohoslužba slova

jáhen

Heršpice

11:00

za pomoc Ducha sv. všem, které čekají zkoušky ve studiu i v životě

S.P.

Slavkov

18:00

mše sv.

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

20. 5. pondělí Památka Panny Marie, Matky církve

21. 5. úterý Svátek Výročí posvěcení katedrály

Slavkov

18:00

mše sv.

S.P.

22. 5. středa 

Němčany

18:00

za Anežku Andrlovu, sourozence a rodiče

za Stanislava Kovaříka, rodiče a tři bratry

O.D.

23. 5. čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Hodějice

14:30

pohřeb 

S.P.

Heršpice

17:00

za rodinu Pilatovu, Mertovu, Barákovu, Pivodovu, Maršálkovu, Beranovu, Dvořákovu, Večeřovu, Hrubých, Kochanovu a Haraboskou

S.P.

24. 5. pátek 

Hodějice

—   

 

Slavkov 18:00

za + Rudy Martínka

S.P.

25. 5. sobota 

Slavkov  7:30 mše sv.

S.P.

26. 5. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavkov

9:00

na poděkování za 13. let společného života

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Lutršték

9:30

za Květoslavu a Ladislava Dembických a rodiče

S.P.

Hodějice

11:00

za rodinu Vránovu a Němčanskou

S.P.

Heršpice

11:00

za Josefa Mazala a vnuka Aleše

O.D.

Urbánek

11:00

za rodiny

J.J.

Slavkov

18:00

za Jana Havrdu a za živou a + rodinu

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00 (o. Stanislav). 

Pouť na Urbánku: V neděli 26. května v 11:00.

Farní den: V neděli 9. června.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní