Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 2. 6. – 9. 6. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

2. 6. neděle Slavnost Těla a Krve Páně

Slavkov

9:00

za rodinu Procházkovu a za duše v očistci

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Lutršték

9:30

za Annu a Josefa Rozehnalovy, dvoje rodiče a Boženu a Václava Jandovy

J.J.

Hodějice

11:00

za Dobromilu Kuklovu, manžela, dceru Svatavu a dvoje rodiče

J.J.

Heršpice

11:00

za rodiče Valčíkovy, syny a duše v očistci

S.P.

Slavkov

18:00

mše sv.

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

3. 6. pondělí Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

4. 6. úterý

Slavkov

18:00

za živou a + rodinu Kudlovou a duše v očistci

 

5. 6. středa Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Němčany

18:00

za zemřelou rodinu Cenkovu a Polachovu

O.D.

6. 6. čtvrtek 

Heršpice

17:00

na poděkování za přijaté milosti, živou a + rodinu z obou stran a za duše v očistci

S.P.

7. 6. pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

    —

—  

 

 

Slavkov 18:00

za blízkou + osobu a za živou a + rodinu Schwecovu  a Bayerovu

J.J.

8. 6. sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Slavkov  7:30 za farní společenství

J.J.

Lutršték

14:00

Svatba Jachymiák/Vitásková

J.J.

9. 6. neděle 10. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

za Milana Hrazdílka, Jana Kožušníka a za živou a + rodinu

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Františka Prokopa, rodinu Dofkovu, Pavezkovu a Turečkovu

S.P.

Hodějice

11:00

za Ivo Beneše, rodič Cigánkovy, dceru a syny

S.P.

Heršpice

11:00

mše sv.

J.J.

Slavkov

18:00

za + rodiče Ludmilu, Antonii a Františka

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00

Noc kostelů: V pátek 7. června od 16:30 v Heršpicích.

Koncert na Lutrštéku: V sobotu 8. června v 18:00.

Farní den: V neděli 9. června od 15:00 v zahradě u sester. Občerstvení zajištěno. Pekaře a pekařky prosíme o upečení dobrot na stoly ke kávě. Do soutěže o nejlepší recept z kynutého těsta přineste vzorky s receptem na Farní den. Podrobnosti jsou na plakátech a na webu. Na zadní lavici se prosím zapisujte na služby na Farním dnu.

Biblická hodina s o. Stanislavem: V úterý 11. června v 19:30 v sále na faře.

Přihlášky na tábory: Je třeba odevzdat v sakristii, nebo osobně kněžím.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní