Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 2. – 9. 4. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

2. 4. neděle – Květná neděle – Žehnání ratolestí

Slavkov

9.00

za živou a + rodinu Slováčkovu a Zelených, žehnání ratolestí před kostelem

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Jaroslava a Jiřinu Vránovy, dceru, zetě, dvoje rodiče a rodiče Polachovy, žehnání ratolestí u kříže

Hodějice

11.00

za uzdravení Karolíny a Boží požehnání , žehnání ratolestí před kostelem

Heršpice

11.00

za Martina Šujana, manželku, dvě dcery a syna, žehnání ratolestí před kostelem

Slavkov

15.00

18.00

Křížová cesta na Urbánek

za Jiřího Tesáka

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace
3. 4. pondělí Svatého týdne

Slavkov

 

17.00 – 19.00 SVÁTOST SMÍŘENÍ (děti 16.30 – 17.00)

P. Buchta, P. Plnoň, P. Mahovský, P. Hanák, P. Pacner, P. Vavro

4. 4. úterý Svatého týdne

Slavkov

 

17.00 – 19.00 SVÁTOST SMÍŘENÍ (děti 16.30 – 17.00)

P. Slavíček, P. Fránek, P. Nechvátal, P. Novotný, P. Pacner, P. Vavro

5. 4. středa Svatého týdne

Němčany

Hodějice

 

17.00 – 18.00 SVÁTOST SMÍŘENÍ   P. Pacner, P. Vavro

18.00 – 19.00 SVÁTOST SMÍŘENÍ   P. Pacner, P. Vavro

6. 4. Zelený čtvrtek

Slavkov

18.00

 

Mše sv. na památku poslední večeře Páně – za farní společenství

po mši společná adorace v kapli, soukromá adorace do 22.00

7. 4. Velký pátek  Den přísného postu od masa a újmy

Slavkov kaple

8.00

 

Ranní chvály

Soukromá adorace v kapli přes den 8.30 – 22.00 

Slavkov

15.00

20.00

Velkopáteční obřady s uctíváním sv. kříže 

Křížová cesta městem Slavkovem

8. 4. Bílá sobota

Slavkov

8.00

 

20.30

 

Ranní chvály

Adorace u Božího hrobu v kapli 8.30 – 14.00

Vigilie Vzkříšení Páně se křtem katechumenky a s obnovou křtu

mše sv. za farní společenství

9. 4. neděle – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – zasvěcení farního kostela a farnosti

Slavkov

9.00

za rodinu Hudcovu, Marii Krátkou a živou a + rodinu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Marii a Josefa Andrlovy, tři děti, vnuka Zdeňka, vnučku Marii, pravnuka Vojtěcha a na poděkování za 95 a 70 let života

Hodějice

11.00

za Františku a Stanislava Šafaříkovy a rodinu Drápelovu a Sedláčkovu

Heršpice

11.00

za živé a + členy rodiny Zbožínkovy a Rybnikářovy

Slavkov

18.00

mše sv. …………………………………

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Křížová cesta na Urbánek: Dnes na Květnou neděli v 15.00, zveme všechny, zvláště rodiny, děti a mládež.

Od Zeleného čtvrtku do sobotní vigilie Vzkříšení Páně prožíváme s celou církví události Ježíšova života, skrze které nám přinesl spásu. I když to nejsou dny zasvěcených svátků, patří k dobrému prožití účast na večerních bohoslužbách. Přijďte do farního kostela i z okolních obcí.

Návštěvy nemocných: Nahlaste nám ty, kteří se nemohou pro nemoc a stáří dostat do kostela a přijmout svátosti.

Svátost smíření před velikonocemi: Ve Slavkově v pondělí a v úterý od 17.00 do 19.00 h. Děti vždy od 16.30 – rodiče připomenou. Každý katolický křesťan je zván minimálně jednou za rok, v době velikonoční, přistoupit ke svaté zpovědi.

Adorační služba: Prosíme o službu po půlhodinách – na lavici je rozpis.

Nácviky ministrantů: Na Zelený čtvrtek v 17.00, na Velký pátek a Bílou sobotu v 9.00.

Missa chrismatis se svěcením olejů: Na Zelený čtvrtek v 9.00 v katedrále s biskupem Pavlem a kněžími, kteří obnoví kněžské sliby.

Velkopáteční sbírka: Na opravy chrámů ve Svaté zemi.

Žehnání pokrmů: Na velikonoční neděli při každé bohoslužbě.

Sbírky při velikonočních bohoslužbách: Na naše kostely.

Sbírka postní almužna: Postničky přineste na Velikonoce do sakristie.

Obřady v Nížkovicích: Zelený čtvrtek v 18.00, Velký pátek v 18.00, Bílá sobota v 19.30.

Velikonoční pondělí: mše sv. Slavkov 7.30, Němčany 7.30, Heršpice 9.00, Hodějice 11.00.   

Ve Slavkově – postní aktivita: U studny v kostele jsou kartičky na nový postní týden.

Biblická hodina s o. Stanislavem: V úterý 18. dubna v 19.30 na faře na téma „Stvoření člověka“.

Lektorská služba: Prosíme, zapisujte se na čtení na velikonoční triduum a neděle.

Dívčí olympiáda farností děkanství v Telnici: Dívky 2. stupně ZŠ z naší farnosti přivezly z olympiády zlato – vyhrály 1. místo z 11 družstev. Blahopřejeme!

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507