Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 20. – 27. 8. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

20. 8. neděle 20. v mezidobí

Slavkov

9.00

za farní společenství

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Františka a Andělu Havránkovy, dvoje rodiče a živou a +rodinu

Hodějice

11.00 za Františka a Emílii Honkovy a živou a + rodinu

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

19.00

za Ludmilu a Václava Novotných a živou rodinu

Slavkov

  20.00 – 21.00 Eucharistická adorace

21. 8. pondělí Památka sv. Pia X., papeže

22. 8. úterý Památka Panny Marie Královny

Slavkov 18.00

za + členy rodiny Malých

23. 8. středa Sv. Růženy z Limy, panny
24. 8. čtvrtek Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
25. 8. pátek
Slavkov 18.00

na poděkování za 40 let manželství

26. 8. sobota

Slavkov

7.30

za farní společenství

27. 8. neděle 21. v mezidobí

Slavkov

9.00

za + Danuši a Vojtěcha Kohoutkovy

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Josefa a Vlastu Markovy a dvoje rodiče

Hodějice

11.00

Hodová mše svatá za obec Hodějice, uvítání nového faráře o. Jiřího

Heršpice

11.00

za rodiny Jakuba Zástřeška a Jana Přerovského

Slavkov

19.00

za Františku a Štěpána Voříškovy, syna Jiřího, manželku Annu a živou rodinu

Slavkov

  20.00 – 21.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

V naší společné modlitbě v srpnu prosíme: Za tábory, výlety, dovolené a všechny aktivity pro děti, mládež i dospělé o prázdninách, za pěkně prožité dny a posílení přátelství.

Tábory: Děkujeme všem vedoucím, asistentům, kuchařkám a zdravotníkům za uspořádání farních táborů v Rakoveckém údolí a na faře v Nížkovicích.

Setkání všech katechetek: Ve středu 30. srpna na faře v 19.00.

Pastorační rada farnosti: V pátek 1. září na faře v 19.00.

Diecézní pouť rodin: V Předkláštěří u Tišnova v sobotu 2. září, v 11.00 mše sv. a program pro všechny generace.

Zahradní slavnost v Milonicích: Pozvání na Zahradní slavnost ve dnech 25. – 27. srpna na farní zahradě v Milonicích. Program ve vývěsce.

Uvedení P. Jiřího Janouška do služby faráře a děkana ve Slavkově: Za přítomnosti generálního vikáře P. Pavla Kafky v neděli 3. září v 9.00 ve Slavkově s požehnáním do nového školního roku.

Změna času nedělní večerní mše sv.: Od 3. září v 18.00.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507