Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 21. 1. – 28. 1. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

21. 1. neděle 3. neděle v mezidobí

 

Slavkov

9:00

za živou a + rodinu Habalovu, Kubínkovu a Stárkovu

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

Hody: za Věru a Oldřicha Svobodovy, sourozence a rodiče

J.J.

Hodějice

11:00

na úmysl dárce

J.J.

Heršpice

11:00 za Annu a Františka Jeřábkovy a za rodiče z obou stran S.P.

Slavkov

18:00 za živou a + rodinu Novotnou a Boháčkovu S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

22. 1. pondělí 

 

23. 1. úterý 

 

Slavkov

18:00

za + Marii Tesákovou, manžela a živou rodinu

J.J.

24. 1. středa Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

 

Němčany

18:00 za rodiče Andrlovy J.J.

25. 1. čtvrtek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

 

Heršpice

17:00

na poděkování s prosbou o další Boží pomoc

J.J.

26. 1. pátek Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů  

Hodějice

18:00 mše sv. S.P.
Slavkov 18:00

mše sv.

J.J.

27. 1. sobota 

 

Slavkov 7:30

mše sv.

J.J.

28. 1. neděle 4. neděle v mezidobí

 

Slavkov

9:00

za Vladimíra Tesaře a za živou a + rodinu

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Bohumila Krejčíře, rodinu Krejčířovu a Šimečkovu

S.P.

Hodějice

11:00

mše sv.

S.P.

Heršpice

11:00 za Stanislava Marka, dceru, rodič z obou stran a za duše v očistci J.J.

Slavkov

18:00 za Vlastu a Jiřího Dráždilovy a živou a + rodinu J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 18:45 – 19:20 (o. Stanislav).

Farní kavárna: Dnes, v neděli 21. ledna.

Sbírka na biblický apoštolát: Dnes, v neděli 21. ledna. 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku: Dnes, v neděli 21. ledna, v 15:00 zveme na faru na setkání koledníků s promítáním jako poděkování za jejich účast při koledování.

Cvičení pro seniory: V pondělí 22. ledna v 17:15 h. ve farním sále.

Cestopisné promítání pana Romana Suchomela o přírodních krásách amerického OHAYA:  V pondělí  22. ledna v 18:00 ve farním sále.

Ekonomická rada farnosti: V úterý 23. ledna v 19:00 na faře.

Biblická hodina s o. Stanislavem: V úterý 23. ledna v 19:30 ve farním sále na téma „Zázračný přechod Jordánu“.

Kurz alfa: Ve čtvrtek 18. ledna začal nový běh. Stále je možné se přihlásit. Prosíme celou farnost o modlitbu jak za celý tým, tak za hosty. Informace a přihlašování na mailu alfa.slavkov@gmail.com nebo tel. 725 911 860.

Karneval pro děti: Připravujeme na neděli 11. února.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní