Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 21. – 28. 5. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

21. 5. neděle – Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavkov

9.00

za rodiče Tesákovy, Slováčkovy, živou a + rodinu

Kaple

sv. Urbana

11.00

za rodiny ve farnosti (10.15 cesta světla od sv. Jana)

Nížkovice

9.30

mše sv.

Lutršték

9.30

za Stanislava Kovaříka, rodiče a tři bratry

Hodějice

11.00

za rodiče Vránovy a Němčanských

Heršpice

11.00

za Josefa Stokláska a dvo.

Slavkov

18.00

mše sv.

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

22. 5. pondělí Sv. Rity z Cascie, řeholnice

Slavkov

18.00

mše sv. s biskupem Josefem Nuzíkem z Olomouce

23. 5. úterý

Slavkov

18.00

mše sv. pro děti s uvedením ministrantů do služby   ……………………………….

24. 5. středa

Němčany

18.00

za Anežku Andrlovu, sourozence a rodiče

25. 5. čtvrtek Sv. Urbana, papeže

Heršpice

17.00

za + rodinu Kučerovu

26. 5. pátek Sv. Filipa Neriho, kněze

Hodějice

18.00

za rodinu Chalabalovu, Vinklárkovu a zetě Oldřicha

Slavkov

18.00

za + Bohumila a Antonína Filipovy

27. 5. sobota Vigilie svatodušní

Slavkov

21.00

za farní společenství

28. 5. neděle – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Slavkov

9.00

za Marii a Eduarda Johnovy a živou rodinu (zpívá Collegium musicale bonum)

Nížkovice

9.30

mše sv.

Lutršték

9.30

za Květoslavu a Ladislava Dembických a rodiče

Hodějice

11.00

za Dobromilu Kuklovu, manžela, dceru Svatavu a dvoje rodiče

Heršpice

11.00

za Arnošta Kolovrátka, manželku, syna a vnučky

Slavkov

18.00

za + syna Luďka a živou rodinu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00 –20.00 (o. Milan) a před každou mší sv.

Modlitby živého růžence na květen: Při příležitosti 700 let první zmínky o farním kostele prosíme za naši farnost a za slavkovské občany. Vyprošujeme požehnání pro apoštolského nuncia Jude Taddea Okolo a jeho službu v ČR. Za příhodné počasí v tyto dny a za všechny, kteří připravují Noc kostelů a jubilejní slavnost.

Olomoucký biskup Josef Nuzík ve Slavkově:  V rámci jubilea a setkání kněží mše sv. v pondělí 22. května v 18.00.

Přednáška o historii zaniklého slavkovského kostela sv. Jakuba: Ve čtvrtek 25. května 17.00 Rubensův sál slavkovského zámku, přednáší Dr. Rája, Mgr. Vavro.

Svatodušní novéna: Společně po mši sv. nebo soukromě (na webu).

Svatodušní vigilie: Kostel na Špitálce, sobota 27. května 21.00, slavnost světla, bohoslužba slova a mše sv..

Sbírka na Charitu: Příští neděli 28. května.

Pouť fondu PULS: Pozvání do benediktinského opatství v Rajhradě v sobotu 27. května od 14.00.

Prosba o pomoc mužů při jubilejní slavnosti: Můžete se zapisovat na archy na zadní lavici.

Postav si svůj kostel: Soutěž pro malé i velké k jubileu kostela sv. Jakuba, zapojte se, informace na webu.

Změna času nedělní večerní mše: Od 4. června do konce srpna v 19.00 hodin!

Slavkov: Poděkování za generální úklid kostela a fary: Velké poděkování všem, kteří jste přišli, dopoledne bylo vše uklizeno včetně umytých oken na faře!

Slavkov: Oznámit večer: Lektoři – služby na nedělní večerní mše: Prosíme, zapisujte se do tabulky na zadní lavici.

Termíny našich jubilejních dnů:

  • 2. 6. NOC KOSTELŮ 2023 – kostel sv. Jakuba, zámecký park a zámecké prostory, 16.00–22.40.
  • 4. 6. 700. VÝROČÍ FARNOSTI – SLAVNOSTNÍ MŠE SV. S APOŠTOLSKÝM NUNCIEM, VYSLANCEM PAPEŽE FRANTIŠKA v zámeckém parku v 10.30.
  • 18. 6. PODĚKOVÁNÍ ZA 25 LET SLUŽBY O. MILANA VE FARNOSTI A ROZLOUČENÍ, mše sv. v 9.00 ve Slavkově.
  • 18. 6. FARNÍ DEN, narozeniny o. Milana, zahrada za Domem sv. Rodiny 15.00 – 19.00.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507