Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 21. 4. – 28. 4. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

21. 4. neděle 4. neděle velikonoční

Slavkov

9:00

na poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání do dalších let

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Marii a Josefa Andrlovy, sourozence a dvoje rodiče

J.J.

Hodějice

11:00

za Františku Cénkovu a Stanislava Hájka

 

Heršpice

11:00

za rodiny Jana Přerovského a Jakuba Zástřeška

S.P.

Slavkov

18:00

za Stanislava Hrbáčka a živou a + rodinu

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

22. 4. pondělí 

23. 4. úterý Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Slavkov

18:00

za + Stanislava Čermáka

J.J.

24. 4. středa 

Němčany

18:00

za manžele Skovajsovy, zetě Milana Šuštiaka, dvoje rodiče a rodinu Vránovu

J.J.

25. 4. čtvrtek Svátek sv. Marka, evangelisty

Heršpice

17:00

za Stanislava Marka, dceru, rodiče a duše v očistci

J.J.

26. 4. pátek
Slavkov 15:00

pohřeb Pavla Zvonka

J.J.

Hodějice 18:00

mše sv.

S.P.

Slavkov 18:00

za tátu, s prosbou o Boží požehnání k 84. narozeninám

J.J.

27. 4. sobota 

Slavkov 7:30

mše sv.

J.J.

28. 4. neděle 5. neděle velikonoční

Slavkov

9:00

za živou a + rodinu Teclovu

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Josefa Kovaříka, manželku, bratry a rodiče

S.P.

Hodějice

11:00

za Marii a Františka Hrabovských, Jana Procházku, rodiče Buriánkovy a bratra

S.P.

Heršpice

11:00

za Jana Kučeru, sestru a rodiče

J.J.

Slavkov

18:00

za Jiřího Tesáka a rodinu

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00 (o. Stanislav). 

Setkání katechetek: V úterý 23. dubna v 18:45.

Závěrečná večeře kurzu alfa: Ve čtvrtek 25. dubna od 19:00 v Domě svaté rodiny. Z důvodu přípravy sálu je nutné přihlášení nejpozději 22. dubna na alfa.slavkov(zavináč)gmail.com.

Svátost Pomazání nemocných: V pátek 26. dubna v 18:00 ve farním kostele. Němčany; Hodějice; Heršpice v neděli 28. dubna při mši sv.

Příprava na 1. sv. přijímání: V sobotu 27. dubna (druhý termín) v Domě sv. Rodiny.

Mary´s Meals – Beseda s promítáním fotek – Z Malawi do Slavkova u Brna: V pondělí 29. dubna v 18:00 ve farním sále.

Pouť rodin: Ve středu 1. května. Autobus odjíždí v 8:30 od fary. 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní