Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 22. 10. – 29. 10. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

22. 10. neděle 29. v mezidobí – Misijní neděle

Slavkov

9:00

na poděkování za Boží pomoc a ochranu

S.P.

Nížkovice

9:30

bohoslužba slova

jáhen

Němčany

9:30

za Josefa a Aloisii Pavézkovy, dvoje rodiče, 2 dcery, 2 zetě a vnuka

O.D.

Hodějice

11:00

za Jaroslava Bílka, bratra a rodiče

O.D.
Heršpice 11:00

za Jan Kučeru, manželku syna a dceru

S.P.

Slavkov 18:00 na úmysl dárce

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

23. 10. pondělí 

24. 10. úterý 

Slavkov 18:00

za + Albínu a Antonína Filipovy

S.P.

25. 10. středa 
Němčany 18:00

za Františka Andrlu, manželku, dceru Marii a dvoje rodiče

O.D.

26. 10. čtvrtek 
Heršpice 17:00 volný úmysl – možno doplnit

O.D.

27. 10. pátek 
Hodějice 18:00

volný úmysl – možno doplnit

O.D.

Slavkov 18:00

na poděkování za 45 let společného života

S.P.

28. 10. sobota Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Slavkov

7:30

za farní společenství

S.P.

29. 10. neděle 30. v mezidobí

Slavkov

9:00

mše sv.

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Dobromilu a Jana Pavézkovy, dceru Marii a dvoje rodiče

S.P.

Hodějice

11:00

za Romana a Jaromíra Floriánovy a živou a + rodinu Floriánovu

S.P.
Heršpice 11:00

za + Stanislava Drápala a za živou rodinu

J.J.

Slavkov 18:00 za 25 let a za rodinu

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 18:45 – 19:30 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

V naší společné modlitbě v říjnu prosíme: Za všechna modlitební i jiná společenství ve Slavkově. Za KLAS, sbor, ministranty, Světlušky, Katecheze Dobrého pastýře. Andělé strážní ať nás chrání na všech cestách.

Sbírka na Misie: Dnes, tj. v neděli 22. října je celosvětová sbírka na misie. Ve Slavkově můžete přispět na misie také zakoupením moučníku ve farní kavárně. Podpoříte tímto farní misijní školu Chudých školských sester Naší Paní v africké Keni.

Biblická hodina s o. Stanislavem – V úterý 24. října v 19:30 ve velkém sále na faře na téma „Zlořečený a požehnaný muž (Jer 17,5 – 8)“

Změna času: Příští neděli, tj. 29. října se mění čas. 

Možnost získat plnomocné odpusty pro duše v očistci od 25. října: Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto je speciální dovolení pro naší republiku. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé a (3) pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

Duchovní obnova pro ženy: V sobotu 28. října 9:00 – 17:00 ve Slavkově v Domě sv. Rodiny – vede P. Vladimír Záleský.

Pouť mužů slavkovského děkanství: V sobotu 11. listopadu. Je třeba se přihlásit.

Kalendáře na rok 2024: K prodeji (nejlépe do konce října).

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867 (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O.Praem., výpomocný duchovní