Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 22. – 29. 1. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

22. 1. neděle – 3. neděle v mezidobí – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

Slavkov

9.00

farní společenství

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Věru a Oldřicha Svobodovy, sourozence a rodiče

Hodějice

11.00

mše sv.

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

18.00

za rodinu Andrlovu a Přibylovu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

24. 1. úterý Sv. Františka Saleského, biskupa

Slavkov kostel

18.00

MŠE SV. PRO DĚTI – za + paní Černou

25. 1. středa Svátek Obrácení sv. Pavla

Němčany

18.00

za troje rodiče

26. 1. čtvrtek Sv. Timoteje a Tita, biskupů

Heršpice

17.00

mše sv.

27. 1. pátek

Hodějice 18.00

mše sv.

Slavkov kaple 18.00

za + manžela, živou rodinu a dvo.

28. 1. sobota Sv. Tomáše Aquinského, kněze

Slavkov kaple 7.30

farní společenství

29. 1. neděle – 4. neděle v mezidobí

Slavkov

9.00

za živou a + rodinu Palečkovu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Bohumila Krejčíře, rodinu Krejčířovu a Šimečkovu

Hodějice

11.00

mše sv.

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

18.00

za rodinu Šaňkovu, Krutinovu a dvo.

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

Poděkování za dnešní sbírku: Ve prospěch biblického apoštolátu.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku: Slavkov 210.108 Kč, Němčany 33.406 Kč, Hodějice 42.623 Kč, Heršpice 35.468 Kč, Nížkovice 27.966 Kč. Celkem: 349.571 Kč.

Pro seniory: Pravidelné zdravotní cvičení v pondělí 23. ledna v 17.15 ve farním sále.

Přednáška o Lutrštéku: Komentované promítání o. Milana o zajímavé historii poutního místa v pondělí 23. ledna v 18.00 ve farním sále.

Exkurze varhaníků: Ve středu 25. ledna na šlapanické varhany, odjezd v 18.45 od fary.

Biblická hodina s o. Stanislavem: Nad knihou Genesis v úterý 31. ledna v 19.30 na faře.

Výročí farnosti – 700. let kostela sv. Jakuba: Pastorační rada vítá nápady, jak tuto příležitost ztvárnit během roku a při Noci kostelů (aktivita, soutěž, skupinový projekt pro rodiny atd.).

Poděkování mužům: Za vynesení prken na půdu fary k zateplení stropu.

Úklid fary: Prosíme skupiny, které se schází na faře, aby se domluvily na úklidu – rozpis u zadního vchodu.

Obsazenost farního sálu: Akce hlásit faráři, zapsat do tabulky u zadního vchodu.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507