Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 23. 6. – 30. 6. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

23. 6. neděle 12. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

za + Pavla Podmelu

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za rodinu Formánkovu, Morozovu a Ing. Karla Fialu

S.P.

Hodějice

11:00

za Aloise Kohoutka, dvoje rodiče a živou a + rodinu

S.P.

Heršpice

11:00

za Rosálii a Josefa Hofírkovy

J.J.

Slavkov

18:00

za + Davida Boleslava Floriánovy

 

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

24. 6. pondělí Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Špitálka

18:00

prosba o milosti dobrého života

J.J.

25. 6. úterý 

Slavkov

18:00

za nemocnou kamarádku, za dar zdraví

J.J.

26. 6. středa 

27. 6. čtvrtek 

28. 6. pátek Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Slavkov 18:00

za Terezu Mackovou s rodinou a za duše v očistci

S.P.

29. 6. sobota Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze – doporučený svátek

Slavkov  7:30 mše sv.

S.P.

30. 6. neděle 13. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

na poděkování s prosbou o požehnání do dalšího života a + manžela

S.P.

Nížkovice

9:30

bohoslužba slova

 

Němčany

9:30

za Pavlu a Václava Andrlovy, zetě Františka a dvoje rodiče 

O.D.

Hodějice

11:00

za rodinu Pavlíkovu a Kotolanovu

 

Heršpice

11:00

za Františka a Jenovéfu Jeřábkovy, dceru, syna a rodiče

S.P.

Slavkov

18:00

za Oldřicha Kořínka a za živou a + rodinu

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00 (o. Stanislav). 

Mše sv. na Špitálce: V pondělí 24. června – Slavnost sv. Jana Křtitele.

Setkání katechetek: V pondělí 24. června v 19:00 na faře.

Bohoslužby o prázdninách: Od tohoto týdne nebudou, ve filiálních kostelích, pravidelné mše sv. ve všední dny. Mše sv. budou bývat jen ve Slavkově. Pravidelné mše sv., ve všedních dnech na vesnicích, budou obnoveny zase v září. 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz(J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní