Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 24. – 30. 4. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

23. 4. neděle – 3. neděle velikonoční

Slavkov

9.00

poděkování za 11 let společného života

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Marii a Josefa Andrlovy, sourozence a dvoje rodiče

Hodějice

11.00

za Františku Cenkovu a Stanislava Hájka

Heršpice

11.00

za rodinu Kučerovu, Rozsypalovu a Janíkovu

Slavkov

18.00

za + Jana Šmerdu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

25. 4. úterý Svátek sv. Marka, evangelisty

Slavkov

18.00

mše sv. pro děti – za Marii a Antonína Vachovy

26. 4. středa

Němčany

16.00

pohřeb + paní Anny Josífkové (večerní mše sv. nebude)

27. 4. čtvrtek

Heršpice

17.00

za Stanislava Marka a dceru

28. 4. pátek

Hodějice

15.30

pohřební rozloučení + paní Jarmily Vykouřilové (večerní mše sv. nebude)

Slavkov

18.00

za nová kněžská a řeholní povolání

29. 4. sobota Svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy

Slavkov

7.30

za farní společenství

30. 4. neděle – 4. neděle velikonoční – neděle Dobrého pastýře

Slavkov

9.00

za Jiřího Tesáka a rodinu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Josefa Kovaříka, manželku, bratry a rodiče

Hodějice

11.00

za Aloise Kohoutka, dvoje rodiče a živou a + rodinu

Heršpice

11.00

za Jana Kučeru, sestru a rodiče

Slavkov

18.00

za farní společenství

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00 –20.00 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

Modlitby živého růžence na duben: Za pevnou víru dětí, které letos poprvé přijmou Ježíše Krista v Eucharistii, za jejich rodiče, příbuzné a katechety. Za požehnání pro KMŠ Karolínku, za předávání křesťanské víry dětem a mládeži v naší farnosti. Za společenství nově přistěhovaných rodin.

Týden modliteb za duchovní povolání: 24. až 30. dubna, jeho inspirací je Ježíšova výzva z Janova evangelia: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ V pátek ve Slavkově po mši sv. společné modlitby za povolání.

Benefiční koncert v Podolí:  Koncert Václava Hudečka dnes (23. dubna) v 16.00.

Farní pastorační rada: V pondělí v 19.00 na farním sále, příprava Noci kostelů a jubilea.

Setkání maminek s malými dětmi: Ve čtvrtek od 8.30 na faře.

Mše svatá s vysvětlováním: Komentovaná bohoslužba jezuity o. Josefa Stuchlého ve čtvrtek 27. dubna v 19.00 ve farní kapli. Po mši zveme na občerstvení v sále fary.

Pouť k Červenému kříži na Těšanku: V sobotu 29. dubna v 16.00 mše svatá a program.

Pouť děkanství na Lutrštéku: V pondělí 1. května v 15.00 mše sv.

Pěší pouť do Žarošic: V pondělí 8. května v 10.00 ze Slavkova.

Pozvání otce biskupa Pavla na diecézní setkání mládeže: V sobotu 13. května v Žarošicích, povzbuzujeme k účasti naši mládež. Je potřeba se přihlásit dopředu, a to do 24. dubna, odkaz je na webu.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507