Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 26. 2. – 5. 3. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

26. 2. neděle – 1. neděle postní

Slavkov

9.00

za Františka a Marii Tesákovy, syna Jiřího a snachu Jarmilu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Františka a Josefu Kučerovy, rodiče Rosnerovy a Kučerovy

Hodějice

11.00

mše sv.

Heršpice

11.00

za Anežku a Václava Hofírkovy, rodiče, syna Jana a vnuka Petra

Slavkov

17.15

18.00

křížová cesta – vedou manželé

na vlastní úmysl 

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

28. 2. úterý

Slavkov kaple

18.00

mše sv. pro děti a školáky – na úmysl dárce

1. 3. středa

Němčany

18.00

za Josefa a Aurélii Zástřeškovy, zetě a rodiče, po mši křížová cesta

2. 3. čtvrtek

Heršpice

17.00

mše sv. , po mši křížová cesta

3. 3. pátek První pátek

Hodějice 18.00

mše sv.

Slavkov kaple

17.30

18.00

křížová cesta v kostele

mše sv. ………………….        po mši adorace a svátostné požehnání

4. 3. sobota První sobota

Slavkov kaple

7.00

7.30

růženec první soboty

za Hynka Tesáka, manželku a živou rodinu

5. 3. neděle – 2. neděle postní

Slavkov

9.00

za živou a + rodinu Andrlovu a dvo.

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Marii a Josefa Procházkovy, Antonii Kladivovu a zemřelou rodinu

Hodějice

11.00

mše sv. (10.30 křížová cesta)

Heršpice

11.00

za Františku a Zdeňka Sedláčkovy, dva syny a zetě

Slavkov

17.15

18.00

křížová cesta – vede mládež

za Františka Prokeše

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Milan) a před každou mší sv.

V naší společné modlitbě v březnu prosíme: Za požehnané prožití postní doby, za nemocné a za všechny členy Živého růžence.

Ve Slavkově – postní aktivita „Ježíš dává vodu života“: Ježíš slibuje, že voda, kterou dává on, se v každém člověku stane pramenem vody tryskající do života věčného. U studny v kostele jsou kartičky s náměty pro děti nebo dospělé na každý týden postní doby. Můžete si je tam každou neděli vzít z košíčku.

Křížové cesty v postní době: ve Slavkově v pátek v 17.30 a v neděli v 17.15, v Hodějicích v neděli přede mší sv. v 10.30, v Němčanech ve středu po mši sv. a v Heršpicích ve čtvrtek po mši svaté.

Putování do Compostely: K 700. výročí kostela sv. Jakuba a naší farnosti se můžete zapojit do „Svatojakubské poutní cesty do Compostely“. Disciplíny jsou tři: turistika, běh a cyklistika. Přihlásit se můžete zápisem do tabulky na farním webu, kde uvedete absolvované kilometry. Aktivita má i duchovní rozměr, každé putování se doporučuje spojit s modlitbou za farnost. Jak jsme daleko? Cyklisté se blíží k Písku, běžci jsou u Klatov a turisté před Norimberkem.

Biblická hodina s o. Stanislavem: V úterý 7. března v 19.30 na faře na téma „První kapitola knihy Genezis o stvoření světa“ (2. část).

Společenství mládeže: Pro 9. třídu a 1. ročník SŠ, v pátek v 19.00 na faře. Doporučujeme účast na mši svaté.

Přihlašování na farní tábory: Elektronicky přes farní web v neděli 5. března. Na tábor menších dětí 1. až 5. třída v Nížkovicích od 19.30 hodin a na tábor větších dětí 4. až 9. třída v Rakoveckém údolí od 20.00 hodin.

Setkání klíčníků: Všichni, kteří mají klíč od kostela a pastorační části fary se zvou ve středu 8. března v 19.00 na faru, kde proběhne kontrola klíčů a nové informace k používání prostor.

Poděkování za sbírku Petrův haléř 35.168 Kč: z toho Slavkov 19.985 Kč, Němčany 5.170 Kč, Hodějice 2.096 Kč, Heršpice 7.917 Kč.

Sbírka vosku na zákopové svíce pro Ukrajinu: V pondělí odvoz plného kufru auta, děkujeme dárcům.

Poděkování: Společenství mládeže za skvělé uspořádání karnevalu, ministrantům za vynesení dřevotřísky pro zateplení na půdu fary, sestrám a pomocníkům při katechezích pro děti v DSR, členům pastorační rady za pomoc s organizací Noci kostelů a aktivit jubilea farnosti.

Postní duchovní obnova v Újezdě u Brna: V sobotu 4. března, pozvání na vývěsce.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507