Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 26. 3. – 2. 4. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

26. 3. neděle – 5. neděle postní

Slavkov

9.00

za + Jarmilu Vaďurovu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Andělu a Jaroslava Vymazalovy, Jaroslava a Annu Bedáňovy a rodinu Roháčovu

Hodějice

11.00

mše sv. (10.30 křížová cesta)

Heršpice

11.00

za rodinu Kvíčalovu, Tihounovu a Doškovu

Slavkov

17.15

18.00

křížová cesta – vedou děti a školáci (sraz 17.05 v kapli)

za Jana Knotka k nedožitým 100 let

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

28. 3. úterý

Slavkov kaple

18.00

mše svatá pro děti a školáky – za živou a + rodinu Kudlovu a dvo.

29. 3. středa

Němčany

18.00

za Evu Raichovu, dvoje rodiče a za Arnošta Kříže, syna a dvoje rodiče

po mši křížová cesta

30. 3. čtvrtek

Heršpice

16.30

17.00

svátost smíření před velikonocemi

na poděkování s prosbou o další pomoc, po mši křížová cesta

31. 3. pátek

Hodějice 18.00

mše sv.

Slavkov kaple

17.30

18.00

křížová cesta v kostele

za rodiče, děti a vnuky

1. 4. sobota – První mariánská sobota

Slavkov kaple

7.00

7.30

růženec první soboty

za farní společenství

2. 4. neděle – Květná neděle – Žehnání ratolestí

Slavkov

9.00

za živou a + rodinu Slováčkovu a Zelených, žehnání ratolestí před kostelem

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Jaroslava a Jiřinu Vránovy, dceru, zetě, dvoje rodiče a rodiče Polachovy, žehnání ratolestí u kříže

Hodějice

11.00

mše sv. (10.30 křížová cesta), žehnání ratolestí před kostelem

Heršpice

11.00

za Martina Šujana, manželku, dvě dcery a syna, žehnání ratolestí před kostelem

Slavkov

15.00

18.00

Křížová cesta na Urbánek

mše sv. ………………………………..

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Milan) a před každou mší sv.

V naší společné modlitbě v březnu prosíme: Za požehnané prožití postní doby, za nemocné a za všechny členy Živého růžence.

Křížová cesta dětí a školáků: Dnes (26. března) v 17.15 v kostele ve Slavkově. Příští neděli v 15.00 na Urbánek.

Ve Slavkově – postní aktivita: U studny v kostele jsou kartičky na nový postní týden.

Setkání maminek s malými dětmi: Ve čtvrtek 30. března od 8.30 do 10.30 na faře (na Zelený čtvrtek nebude).

Mše svatá pro mládež: V pátek 31. března v 19.30 ve farní kapli, slouží P. Miroslav Slavíček.

Velikonoční program: Zveřejněný na webu a nástěnkách.

Putování do Compostely: Do cíle „Svatojakubské poutní cesty do Compostely“ již došli turisti, cyklisti jsou v polovině Španělska a běžci ve Francii. Přejeme pokojnou cestu a nerušenou modlitbu za farnost.

Poděkování: Za účast na akci Ukliďme Slavkov.

Pozvání do farní kavárny: obsluhuje mládež.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507