Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 26. 5. – 2. 6. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

26. 5. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavkov

9:00

na poděkování za 13. let společného života

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Lutršték

9:30

za Květoslavu a Ladislava Dembických a rodiče

S.P.

Hodějice

11:00

za rodinu Vránovu a Němčanskou

S.P.

Heršpice

11:00

za Josefa Mazala a vnuka Aleše

O.D.

Urbánek

11:00

za rodiny

J.J.

Slavkov

18:00

za Jana Havrdu a za živou a + rodinu

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

27. 5. pondělí 

28. 5. úterý

Slavkov

18:00

mše sv.

J.J.

29. 5. středa 

Němčany

18:00

za Štěpánku Čechovu, rodiče, bratry a jejich manželky

J.J.

30. 5. čtvrtek 

Hodějice

14:00

pohřeb

S.P.

Heršpice

17:00

za + rodinu Kučerovu

J.J.

31. 5. pátek Svátek Navštívení Panny Marie

Hodějice

18:00  

za Miloslava a Marii Chlabalovy a rodinu Vinklárkovu a zetě Oldřicha

S.P.

Slavkov 18:00

mše sv.

J.J.

1. 6. sobota Památka sv. Justina, mučedníka

Slavkov  7:30 mše sv.

J.J.

2. 6. neděle Slavnost Těla a Krve Páně

Slavkov

9:00

za rodinu Procházkovu a za duše v očistci

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Lutršték

9:30

za Annu a Josefa Rozehnalovy, dvoje rodiče a Boženu a Václava Jandovy

J.J.

Hodějice

11:00

za Dobromilu Kuklovu, manžela, dceru Svatavu a dvoje rodiče

J.J.

Heršpice

11:00

za rodiče Valčíkovy, syny a duše v očistci

S.P..

Slavkov

18:00

mše sv.

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00 (o. Jiří). 

Pouť na Urbánku: V neděli 26. května v 11:00.

Noc kostelů: V pátek 7. června v Heršpicích.

Koncert na Lutrštéku: V sobotu 8. června v 18:00.

Farní den: V neděli 9. června od 15:00.

Soutěž  v rámci Farního dne: O nejlepší recept z kynutého těsta.

Hledá se dobrovolník do Centra denních služeb: Polní 1444 Slavkově u Brna – více informací na nástěnce.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní