Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 28. 1. – 4. 2. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

28. 1. neděle 4. neděle v mezidobí

 

Slavkov

9:00

za Vladimíra Tesaře a za živou a + rodinu

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Bohumila Krejčíře, rodinu Krejčířovu a Šimečkovu

S.P.

Hodějice

11:00

mše sv.

S.P.

Heršpice

11:00 za Stanislava Marka, dceru, rodič z obou stran a za duše v očistci J.J.

Slavkov

18:00 za Vlastu a Jiřího Dráždilovy a živou a + rodinu J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

29. 1. pondělí 

 

30. 1. úterý 

 

Slavkov

18:00

za + manžela a rodinu

J.J.

31. 1. středa Památka sv. Jana Bosca, kněze

 

Němčany

18:00 za Petra Kovaříka, syna Přemka a zemřelou rodinu J.J.

1. 2. čtvrtek 

 

Heršpice

17:00

za uzdravení

S.P.

2. 2. pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu – první pátek v měsíci  

Hodějice

18:00 mše sv. J.J.
Slavkov 18:00

za živou a + rodinu Novotnou a Boháčkovu

S.P.

3. 2. sobota Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka – první sobota v měsíci

 

Slavkov 7:30

za farní společenství

J.J.

4. 2. neděle 5. neděle v mezidobí

 

Slavkov

9:00

za Eduarda Johna a živou a + rodinu

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

J.J.

Němčany

9:30

za Viktora Čermáka, jeho syna Radka a rodinu Májkovu a Čermákovu

O.D.

Hodějice

11:00

mše sv.

J.J.

Heršpice

11:00

za přijatá dobra, živou a + rodinu z obou stran a za duše v očistci

S.P.

Slavkov

18:00 za Marii Hoškovou, manžela, rodiče a živou rodinu S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19:00 – 20:00 (o. Jiří).

Pouť nemocných Lutršték: V sobotu 10. února v 15:00 mše sv. 

Karneval pro děti: V neděli 11. února v 15:00 v Domě sv. Rodiny.

Biblická hodina s o. Stanislavem: V úterý 13. února v 19:30 ve farním sále. 

Termíny letních táborů: Ministranti: 20. – 27. července v Trpíku (okres Ústí nad Orlicí); „Velký tábor: 4. – 15. srpna v Oslavanech; „Malý tábor: 3. – 9. srpna v Nížkovicích. 

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní