Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 28. 4. – 5. 5. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

28. 4. neděle 5. neděle velikonoční

Slavkov

9:00

za živou a + rodinu Teclovu

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Josefa Kovaříka, manželku, bratry a rodiče

S.P.

Hodějice

11:00

za Marii a Františka Hrabovských, Jana Procházku, rodiče Buriánkovy a bratra

S.P.

Heršpice

11:00

za Jana Kučeru, sestru a rodiče

J.J.

Slavkov

18:00

za Jiřího Tesáka a rodinu

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

29. 4. pondělí Svátek sv. Kateřina Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

30. 4. úterý 

Slavkov

18:00

mše sv.

J.J.

1. 5. středa 

Velká Bíteš

10:00

za účastníky májových pobožností a členy živého růžence

J.J.

Lutršték

15:00

mše sv.

 

2. 5. čtvrtek Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Heršpice

17:00

na poděkování za Medugorje, za živou a + rodinu z obou stran a za duše v očistci

J.J.

Slavkov

18:00

Vysvětlovací mše sv. – pro Alfu (v kapli)

J.J.

3. 5. pátek Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Hodějice 18:00

na poděkování za 10 let manželství a 2 děti

J.J.

Slavkov 18:00

mše sv.

S.P.

4. 5. sobota 

Slavkov 7:30

za děti a vnuky

J.J.

5. 5. neděle 6. neděle velikonoční

Slavkov

9:00

na poděkování za 12 let společného života

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

J.J.

Lutršték

9:30

za Zdeňku a Jaromíra Kovaříkovy, živou a zemřelou rodinu a P. Karla Fialu

O.D.

Hodějice

11:00

za + hasiče z Hodějic

J.J.

Heršpice

11:00

za Vítězslavů Šujanovu a za duše v očistci

S.P.

Slavkov

18:00

na poděkování za 50 let společného života

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00 (o. Stanislav). 

Sbírka na pronásledované křesťany: V neděli 5. května.

Mary´s Meals – Beseda s promítáním fotek – Z Malawi do Slavkova u Brna: V pondělí 29. dubna v 18:00 ve farním sále.

Pouť rodin: Ve středu 1. května. Autobus odjíždí v 8:30 od fary, návrat v cca v 17:00.

Lutršték: Ve středu 1. května v 15:00. Dále všechny neděle v květnu v 9:30.

Alfa: Ve čtvrtek 2. května v 18:00 v kapli – mše sv., při které bude vysvětlován průběh liturgie.

Zásvětná pouť do Žarošic: Ve středu 8. května.

Příprava na 1. sv. přijímání: V úterý 7. května po mši sv., tj. v cca 18:45, další příprava bude v sobotu 11. května v 9:00 – následuje zpověď dětí které přistoupí k 1. sv. přijímání.

První sv. přijímání: V neděli 12. května v 9:00 (22 dětí).

Biblická hodina s otcem Stanislavem: V úterý 14. května v 19:30 v sále na faře ve Slavkově.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní