Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 29. 1. – 5. 2. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

29. 1. neděle – 4. neděle v mezidobí

Slavkov

9.00

za živou a + rodinu Palečkovu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Bohumila Krejčíře, rodinu Krejčířovu a Šimečkovu

Hodějice

11.00

mše sv.

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

18.00

za rodinu Šaňkovu, Krutinovu a dvo.

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

31. 1. úterý Sv. Jana Boska, kněze

Slavkov kostel

18.00

MŠE SV. PRO DĚTI – za živou a + rodinu Dráždilovu a Rysovu

1. 2. středa

Němčany

18.00

za Josefa a Květoslavu Burešovy a rodiče

2. 2. čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu

Heršpice

17.00

mše sv.

Slavkov kostel

18.00

mše sv. s žehnáním svící

3. 2. pátek Sv. Blažeje, biskupa   První pátek

Hodějice 18.00

mše sv.

Slavkov kaple 18.00

za živou a + rodinu Hrabovskou a Cupákovu

Slavkov kaple 18.45

Večer chval

4. 2. sobota První mariánská sobota

Slavkov kaple

7.00

7.30

modlitba růžence

za farní společenství

5. 2. neděle – 5. neděle v mezidobí

Slavkov

9.00

za Vladimíra Tesaře a živou a + rodinu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Viktora Čermáka, jeho syna Radka a rodinu Májkovu a Čermákovu

Hodějice

11.00

mše sv.

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

18.00

za Marii Hoškovu, manžela, živou a + rodinu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Milan) a před každou mší sv.

Biblická hodina s o. Stanislavem: Nad knihou Genesis v úterý 31. ledna v 19.30 na faře. Vezměte si prosíme svoji Bibli, kdo nemá, budou k zapůjčení.

Kurz Alfa: Děkujeme všem, kteří se modlí za kurz alfa. Ve čtvrtek proběhl třetí večer s jáhnem Janem Špilarem. Prosíme i nadále o modlitbu za hosty i tým.

Pozvání na ples: Společnost Katolického domu a farnost Bučovice vás srdečně zve na společenský ples v obnoveném sále Katolického domu v Bučovicích v sobotu 11. února od 20.00.

Karneval pro děti: V neděli 19. února v 15.00 v Domě svaté Rodiny.

Sbírka vosku a nedopalků svící: Můžete přinést do sakristie k výrobě zákopových svící na Ukrajinu.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507