Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 29. 10. – 5. 11. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

 


29. 10. neděle 30. v mezidobí 

Slavkov

9:00

mše sv.

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Dobromilu a Jana Pavézkovy, dceru Marii a dvoje rodiče

S.P.

Hodějice

11:00

za Romana a Jaromíra Floriánovy a živou a + rodinu Floriánovu

S.P.
Heršpice 11:00

za + Stanislava Drápala a za živou rodinu

J.J.

Slavkov 18:00 za 25 let a za rodinu

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

30. 10. pondělí 

31. 10. úterý 

Slavkov 17:00

za Jiřího a Josefa Sedláčkovy a za živou a + rodinu

J.J.

1. 11. středa Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek
Slavkov 18:00

za + Jana Vlčíka a dvoje rodiče

J.J.

2. 11. čtvrtek VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Špitálka 8:00

za všechny věrné zemřelé

J.J.

Heršpice 17:00 volný úmysl – možno doplnit

J.J.

Hodějice 17:00

za Miroslava Kočičky

S.P.

Němčany 18:00

za Františka Gajdoše a manželku

S.P.

Špitálka 18:00

za rodiče Tesákovy, Slováčkovy a za živou a + rodinu

J.J.

3. 11. pátek První pátek v měsíci
Špitálka 18:00

za živou a + rodinu Hrabovskou

J.J.

4. 11. sobota Památka sv. Karla Boromejského, biskupa – První sobota v měsíci

Špitálka

7:30

za + biskupy a kněze 

J.J.

5. 11. neděle 31. v mezidobí 

Slavkov

9:00

na poděkování za narození vnoučat s prosbou o požehnání pro rodiny

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

J.J.

Němčany

9:30

za Vladimíra Zemana, rodiče, bratra a živou a zemřelou rodinu

O.D.

Hodějice

11:00

za Martu a Stanislava Přerovských a dvoje rodiče

J.J.
Heršpice 11:00

za Františka a Evu Zástřeškovy

S.P.

Slavkov 18:00 za živé a + z rodiny Šaňkovy a Krutinovy 

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 18:00 – 20:00 (o. Jiří a o. Stanislav) a před každou mší sv.

V naší společné modlitbě v listopadu prosíme: Za všechny zemřelé naší farnosti v její historii a za duše v očistci. Za všechny zemřelé kněze a řeholní sestry, rodáky i ty, kteří působili v naší farnosti.

Mše sv. na Špitálce: od 2. do 8. listopadu (kromě neděle) budou mše sv. na Špitálce. Ve čtvrtek 2. listopadu (8:00 a 18:00) s průvodem na hřbitov a modlitbou za zemřelé u kříže.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci: 1. a 2. listopadu při návštěvě kostela a od 1. do 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Slavnost Světla: V úterý 31. října – mše sv. bude mimořádně již v 17:00, pokračování bude ve školce Karolínka.

Východní liturgie: V neděli 5. listopadu v 15:00 na Špitálce.

Pouť mužů slavkovského děkanství: V sobotu 11. listopadu. Je třeba se přihlásit.

Pastorační rada farnosti: V pondělí 13. listopadu v 19:00.

Setkání mládeže slavkovského děkanátu: V sobotu 25. listopadu ve Slavkově.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867 (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O.Praem., výpomocný duchovní