Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 3. – 10. 12. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

3. 12. neděle 1. neděle adventní

 

Slavkov

9:00

za + Šimona a Jaroslavu Vozdeckých a celou živou rodinu

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

J.J.

Němčany

9:30

za Jaroslavu Vránovu a živou a zemřelou rodinu

O.D.

Hodějice

11:00 za Silvii a Milana Uhrovy a rodiče Vykouřilovy J.J.

Heršpice

11:00 za Ludmilu Kudrovou, bratra a otce S.P.

Slavkov

18:00

za Rostislava Matochy a živou a + rodinu S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

4. 12. pondělí

 

5. 12. úterý 

 

Slavkov

6:45

 

J.J. 

6. 12. středa

 

Němčany 18:00

za rodiče Kohoutkovy a Večeřovy

J.J.

7. 12. čtvrtek Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

 

Heršpice 17:00

na poděkování za přijaté milosti, živou a + rodinu, syna Patrika a za duše v očistci

S.P.

8. 12. pátek Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek  
Hodějice 18:00

mše sv.

J.J.

Slavkov 18:00

za + sestřenice, bratrance a bývalé spolupracovníky

S.P.

9. 12. sobota 1. sobota v měsíci

 

Slavkov 7:30

za farní společenství

J.J.

10. 12. neděle 2. neděle adventní

 

Slavkov

9:00

za Marii a Josefa Jelínkovy a dvoje rodiče

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Pavlu Vránovu, Antonína Vránu, 2 manželky a děti

S.P.

Hodějice

11:00 za Jiřinu a Antonína Hrabovského, syna Jiřího a sestru Annu S.P.

Heršpice

11:00 za Josefa Antoše, rodiče a syna Petra J.J.

Slavkov

18:00

za Pavlu Mejdličkovu a duše v očistci J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19:00 – 20:00 (o. Stanislav)

Roráty: V úterý vždy v 6:45 (Slavkov). Následuje snídaně v pastoračním centru. Toto úterý nás navštíví sv. Mikuláš.

Adventní duchovní obnova: V pátek 8. prosince ve Slavkově s P. Pavlem Pacnerem.

Živý růženec: Úmýsly k vyzvednutí v knihovně.

Zveme děti, mládež i rodiny, aby se zapojili do Tříkrálové sbírky. Sbírka bude v sobotu 6.ledna 2024 od 9 hodin. Ke koledování se mohou přihlásit i rodiče s jedním nebo dvěma dětmi, skupinky mládeže. Pozvěte i kamarády, kteří nechodí do kostela. Hlaste se prosím co nejdříve na tel. 725 911 860 nebo tks.slavkov@gmail.com 

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní