Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 30. 6. – 7. 7. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

30. 6. neděle 13. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

na poděkování s prosbou o požehnání do dalšího života a + manžela

S.P.

Nížkovice

9:30

bohoslužba slova

 

Němčany

9:30

za Pavlu a Václava Andrlovy, zetě Františka a dvoje rodiče 

O.D.

Hodějice

11:00

za rodinu Pavlíkovu a Kotolanovu

 

Heršpice

11:00

za Františka a Jenovéfu Jeřábkovy, dceru, syna a rodiče

S.P.

Slavkov

18:00

za Oldřicha Kořínka a za živou a + rodinu

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

1. 7. pondělí 

2. 7. úterý 

Slavkov

18:00

mše sv.

S.P.

3. 7. středa Svátek sv. Tomáše, apoštola

4. 7. čtvrtek 

5. 7. pátek Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – doporučený svátek
Slavkov 9:00

mše sv.

S.P.

6. 7. sobota 

Slavkov  7:30 mše sv.

S.P.

7. 7. neděle 14. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

mše sv.

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Lutršték

9:30

za Vladislava Blažka a dvoje rodiče

S.P.

Hodějice

11:00

za Josefa a Jarmilu Vránovy a dvoje rodiče

S.P.

Heršpice

11:00

za Františka Chytila a dvoje rodiče

J.J.

Slavkov

18:00

mše sv.

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00 (o. Stanislav). 

Koncert GOOD WORK: V pondělí 15. července v 17:00 v kostele ve Slavkově.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz(J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní