Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 30. 7. – 6. 8. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

30. 7. neděle 17. v mezidobí

Slavkov

9.00

za + Helenu Adamcovu a rodiče Sedláčkovy

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30 BOHOSLUŽBA SLOVA

Hodějice

11.00 mše sv.

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

19.00

za Pavla Prouzu a Marii Přerovskou

Slavkov

  20.00 – 21.00 Eucharistická adorace

31. 7. pondělí Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

1. 8. úterý Památka sv. Alfonza Marie z Liguori, biskupa

Slavkov 18.00

za sestry a jejich rodiny a dvo.

4. 8. pátek První pátek, památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Slavkov 18.00

za Davida Blackmore, adorace a požehnání

5. 8. sobota První sobota, Posvěcení římské baziliky Panny Marie

Slavkov

7.00

7.30

růženec

mše sv. ………………………………

6. 8. neděle Svátek Proměnění Páně

Slavkov

9.00

za + Jana Galatu. dvoje rodiče a živou rodinu

Nížkovice

9.30

bohoslužba slova

Lutršték

9.30 za Věru a Václava Levíčkovy a dvoje rodiče

Hodějice

11.00 mše sv.

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

19.00

za rodiče Schneiderovy, rodinu Melicharovu a Mikuláškovu

Slavkov

  20.00 – 21.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

V naší společné modlitbě v srpnu prosíme: Za tábory, výlety, dovolené a všechny aktivity pro děti, mládež i dospělé o prázdninách, za pěkně prožité dny a posílení přátelství.

 

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507