Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 31. 12. – 7. 1. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

31. 12. neděle Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

Slavkov

9:00

poděkování za 60 let života s prosbou o požehnání do dalších let

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Vladimíra a Zdenku Schneiderovy, dceru Pavlu a syna Víta

S.P.

Hodějice

11:00

mše sv.

S.P.

Heršpice

11:00 za rodinu a Jana Přerovského a Jakuba Zástřešky J.J.

Slavkov

16:00 na poděkování za 60 let a Boží ochranu J.J.

1. 1. pondělí Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek

 

Slavkov

9:00

mše sv.

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Aloisii a Stanislava Julínkovy, dceru Aloisii a dvoje rodiče

J.J.

Hodějice

11:00

mše sv.

J.J.

Heršpice

11:00 za Jiřího Kolovrátka, manželku, rodiče a sourozence S.P.

Slavkov

18:00 za + Martina, spásu duše a obrácení rodiny S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

2. 1. úterý Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

 

Slavkov

18:00

na úmysly přímluvné modlitby

S.P.

3. 1. středa 

 

Němčany

18:00 za Josefa Hrbka a dvoje rodiče J.J.

4. 1. čtvrtek 

 

Heršpice

17:00 mše sv. S.P.
5. 1. pátek (mše sv. z vigilie Zjevení Páně)  

Hodějice

18:00 mše sv. S.P.
Slavkov 18:00

mše sv.

J.J.

6. 1. sobota Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek

 

Slavkov 7:30

mše sv.

J.J.

7. 1. neděle Svátek Křtu Páně

 

Slavkov

9:00

mše sv.

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za živou a zemřelou rodinu Jindřichovu

S.P.

Hodějice

11:00

za Boženu a Františka Hrabovských a Pavla a Annu Kolaříkových

S.P.

Heršpice

11:00 mše sv. J.J.

Slavkov

18:00 mše sv. J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19:00 – 20:00 (o. Stanislav)

Prohlídka betléma: V neděli 31. prosince 10:00 – 12:00; 14:00 – 15:30 v kostele i v klášteře.

Prohlídka hodin a zvonů: V neděli 31. prosince 10:00 – 12:00; 14:00 – 15:30.

Tříkrálové koledování dětí KMŠ Karolínka: V neděli 7. ledna po ranní mši sv.

Tříkrálový koncert: V neděli 7. ledna v 16:30 v kostele.

Rozpis úklidu na rok 2024: Na nástěnce vzadu v kostele.

Tříkrálová sbírka: Tuto sobotu 6. ledna se bude ve Slavkově konat Tříkrálová sbírka. V úterý 2. ledna po mši svaté v 18:45 bude informační schůzka a vyzvednutí kostýmů. V sobotu 6. ledna od 8:15 v kapli vyzvedávání pokladniček a cukrů a v 9:00 požehnání v kostele. Máme stále málo koledníků, tak prosím o přihlášení na tks.slavkov@gmail.com nebo 725 911 860. Koho nezastihnou koledníci doma, bude mít možnost přispět do pokladničky v neděli 7. ledna po ranní i večerní mši svaté. Maminky a babičky prosíme o napečení něčeho dobrého k čaji pro koledníky. Buchty můžete přinést v sobotu od 8.15 do 9:00 do kaple.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní