Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 4. 2. – 11. 2. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

4. 2. neděle 5. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

za Eduarda Johna a živou a + rodinu

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

J.J.

Němčany

9:30

za Viktora Čermáka, jeho syna Radka a rodinu Májkovu a Čermákovu

O.D.

Hodějice

11:00

mše sv.

J.J.

Heršpice

11:00

za přijatá dobra, živou a + rodinu z obou stran a za duše v očistci

S.P.

Slavkov

18:00 za Marii Hoškovou, manžela, rodiče a živou rodinu S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

5. 2. pondělí Památka sv. Agáty, panny a mučednice

6. 2. úterý Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Slavkov

18:00

za živou a + rodinu Kudlovu a duše v očistci

S.P.

7. 2. středa 

Němčany

18:00 za Dalibora Kučeru a rodiče O.D.

8. 2. čtvrtek 

Heršpice

17:00

za + rodinu Kučerovu

S.P.

9. 2. pátek 

Hodějice

18:00 mše sv. S.P.
Slavkov 18:00

za + Františku a Vladimíra Hoškovy

J.J.

10. 2. sobota Památka sv. Scholastiky, panny

Slavkov 7:30

mše sv.

J.J.

Lutršték 15:00

za nemocné

J.J.

11. 2. neděle 6. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

za + Zdenka Kábrta, živou rodinu a za Antonína Poláka

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Ladislava Ledvinu a jeho otce Jakuba

S.P.

Hodějice

11:00

za Stanislava a Štěpánku Kroupovy

S.P.

Heršpice

11:00

za dar uzdravení a ochotu přijímat Boží vůli

J.J.

Slavkov

18:00 za Manžela a dvoje rodiče S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19:00 – 20:00 (o. Stanislav).

Cvičení pro seniory: V pondělí 5. února v 17:15 ve farním sále.

KLAS: V pondělí 5. února v 18:00, tentokrát na téma „Biblický příběh Simeona a prorokyně Anny“.

Pouť nemocných Lutršték: V sobotu 10. února v 15:00 mše sv. 

Karneval pro děti: V neděli 11. února v 15:00 v Domě sv. Rodiny.

Biblická hodina s o. Stanislavem: V úterý 13. února v 19:30 ve farním sále. 

Představení dětí, které přistoupí v letošním roce k 1. sv. přijímání: V neděli 25. února. Zdobení svíček bude o týden dříve, tj. v neděli 18. února po mši sv.

Termíny letních táborů: Ministranti: 20. – 27. července v Trpíku (okres Ústí nad Orlicí); „Velký tábor: 4. – 15. srpna v Oslavanech; „Malý tábor: 3. – 9. srpna v Nížkovicích. 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní