Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 5. – 12. 11. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

5. 11. neděle 31. v mezidobí

 

Slavkov

9:00

na poděkování za narození vnoučat s prosbou o požehnání pro rodiny

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

J.J.

Němčany

9:30

za Vladimíra Zemana, rodiče, bratra a za živou a + rodinu

O.D.

Hodějice

11:00

za Martu a Stanislava Přerovských a dvoje rodiče

J.J.

Heršpice

11:00 za Františka a Evu Zástřeškovy S.P.

Slavkov

18:00

za živé a + z rodiny Šaňkovy a Krutinovy J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

6. 11. pondělí

 

Špitálka 18:00

za rodinu Práškovu a Kramářovu

S.P.

7. 11. úterý 

 

Špitálka

18:00

za Manžele Adrysíkovy 

J.J. 

8. 11. středa

 

Špitálka 18:00

za Ladislava Coufala, + rodinu Patíkovu a za živou rodinu

J.J.

Němčany 18:00

za Pavla Svobodu a živou a zemřelou rodinu Svobodovu a Sedláčkovu

S.P.

9. 11. čtvrtek Svátek Posvěcení lateránské baziliky

 

Heršpice 17:00

úmysl mše sv. nebyl zatím stanoven – možno doplnit

S.P.

10. 11. pátek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve  
Hodějice 18:00

úmysl mše sv. nebyl zatím stanoven – možno doplnit

J.J.

Slavkov 18:00

za Antonii a Františka Buchotvy a za živou a + rodinu

S.P.

11. 11. sobota Památka sv. Martina, biskupa

 

Slavkov 7:30

za farní společenství

J.J.

12. 11. neděle 32. v mezidobí

 

Slavkov

9:00

za + Miroslava, Václava, Vladislava Moudrých a za živou a + rodinu

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Antonína Banďoucha, rodiče a Anetku Banďouchovu

S.P.

Hodějice

11:00 za Františku a Stanislava Šafaříkovy, za rodinu Drápalovu a Sedláčkovu S.P.

Heršpice

11:00 za Vítězslavu Šujanovu a za duše v očistci J.J.

Slavkov

18:00

za + Karla a Annu Hanušovy J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19:00 – 20:00 (o. Stanislav).

Východní liturgie: V neděli 5. listopadu v 15:00 na Špitálce.

Mše sv. na Špitálce: Každý den až do 8. listopadu v 18:00.

Pouť mužů slavkovského děkanátu: V sobotu 11. listopadu. Odjezd bude přihlášeným upřesněn. 

Jubileum farnosti: V neděli 12. listopadu 700 let od vydání odpustkové listiny.

Pastorační rada farnost: V pondělí 13. listopadu.

Příprava na První svaté přijímání: V sobotu 18. listopadu od 9:00 do 15:30 v Domě Svaté Rodiny. Téma Desatero – pro ty, co to neabsolvovali v říjnu.

Úklid kostela: Prosíme o ukončení zápisů do archu úklidových skupin do neděle 12. listopadu.

Setkání mládeže slavkovského děkanátu: V sobotu 25. listopadu ve Slavkově.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní