Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 5. – 12. 2. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

5. 2. neděle – 5. neděle v mezidobí

Slavkov

9.00

za Vladimíra Tesaře a živou a + rodinu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Viktora Čermáka, jeho syna Radka a rodinu Májkovu a Čermákovu

Hodějice

11.00

mše sv.

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

18.00

za Marii Hoškovu, manžela, živou a + rodinu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

6. 2. pondělí Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

7. 2. úterý

Slavkov kaple

18.00

MŠE SV. PRO DĚTI – za Marii Kožíškovu

8. 2. středa

Němčany

18.00

za Františka Kovaříka, manželku a děti

9. 2. čtvrtek

Heršpice

17.00

mše sv.

10. 2. pátek Sv. Scholastiky, panny

Hodějice  

mše sv. nebude

Slavkov kaple 18.00

za + Zdeňka Kábrta, živou rodinu a doktora Poláka

11. 2. sobota Panny Marie Ludrské

Lutršték

14.30

15.00

modlitba růžence a svátost smíření

za nemocné v naší farnosti a za ty, kteří se o ně starají

12. 2. neděle – 6. neděle v mezidobí

Slavkov

9.00

za živé a + členy modlitby živého růžence

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Ladislava Ledvinu a jeho otce Jakuba

Hodějice

11.00

mše sv.

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

18.00

mše sv.

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

Cvičení seniorů:.V pondělí 6. února v 17.15 ve farním sále.

Setkání seniorů: V pondělí 6. února v 18.00 ve farním sále, na programu vzpomínky na dětská léta.  Přijďte zavzpomínat!

Ministrantská schůzka: V pátek v 16.00 na faře.

Společenství mládeže: Pro 9. třídu a 1. ročník SŠ v pátek po mši v 19.00 na faře.

Lurdská pouť za nemocné na Lutrštéku: V sobotu 11. února v 15.00, od 14.30 růženec a svátost smíření.

Pozvání na ples: Farnost Bučovice zve srdečně všechny farnosti slavkovského děkanství na společenský ples do Katolického domu v Bučovicích v sobotu 11. února od 20.00.

Valentýnské požehnání: Udělí individuálně o. Stanislav v úterý 14. února od 19.00 do 20.00 v kostele ve Slavkově.

Adam v Zemi modrého nebe: Adam Blahák bude sdílet své zážitky ze salesiánských misií v Mongolsku v pátek 17. února v 19.00 v sále fary.

Představení dětí k přípravě na 1. sv. přijímání: Ve Slavkově v neděli 19. února při mši sv. v 9.00, následuje zdobení svící na faře.

Karneval pro děti: V neděli 19. února v 15.00 v Domě svaté Rodiny.

Poděkování za sbírku na biblické dílo: Celkem 23.568 Kč: z toho Slavkov 17.137 Kč, Němčany 3.620 Kč, Hodějice 1.131 Kč, Heršpice 1.680 Kč. Sbírka u betléma: Vybralo se 19.252 Kč na podporu KMŠ Karolínka.

Volné úmysly na mše sv.: Ve Slavkově, Hodějicích a Heršpicích.

Farní kavárna: Zveme k setkání na faře (neděle 5. února).


Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz

P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507