Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 5. – 12. 3. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

5. 3. neděle – 2. neděle postní

Slavkov

9.00

za živou a + rodinu Andrlovu a dvo.

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Marii a Josefa Procházkovy, Antonii Kladivovu a zemřelou rodinu

Hodějice

11.00

mše sv. (10.30 křížová cesta)

Heršpice

11.00

za Františku a Zdeňka Sedláčkovy, dva syny a zetě

Slavkov

17.15

18.00

křížová cesta – vede mládež

za Františka Prokeše

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

7. 3. úterý Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic

Slavkov kaple

18.00

mše sv. pro děti a školáky – za živou a + rodinu Szczyglovu a Bodkovu a za dar víry

8. 3. středa Sv. Jana z Boha

Němčany

18.00

za živou a zemřelou rodinu Jindřichovu, po mši křížová cesta

9. 3. čtvrtek Sv. Františky Římské, řeholnice

Heršpice

17.00

mše sv., po mši křížová cesta

10. 3. pátek

Hodějice 18.00

mše sv.

Slavkov kaple

17.30

18.00

křížová cesta v kostele

za Marii a Oldřicha Buršovy a živou a + rodinu Buršovu

11. 3. sobota

Slavkov kaple

7.30

za farní společenství

12. 3. neděle – 3. neděle postní

Slavkov

9.00

za rodinu, děti a sourozence a za plnění Boží vůle

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Jiřího Ocáska, dvoje rodiče a Františka a Květoslavu Fialovy

Hodějice

11.00

za Aloise Rozsypala, bratra Ladislava a rodiče (10.30 křížová cesta)

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

17.15

18.00

křížová cesta

za Vlastu Opletalovu a Ilonu Vystavilovu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý mimořádně 17.30–18.00 a 18.45-19.15 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

V naší společné modlitbě v březnu prosíme: Za požehnané prožití postní doby, za nemocné a za všechny členy Živého růžence.

Ve Slavkově – postní aktivita „Ježíš dává vodu života“: U studny v kostele jsou kartičky s náměty pro děti nebo dospělé na nový týden postní doby.

Zdravotní cvičení pro seniory: V pondělí 6. března v 17.30 ve farním sále.

Setkání seniorů: V pondělí 6. března v 18.00 na farním sále na téma: Biblický příběh Alžběty

Biblická hodina s o. Stanislavem: V úterý 7. března v 19.30 na faře na téma „První kapitola knihy Genezis o stvoření světa“ (2. část). Vezměte si prosíme svoji Bibli, kdo nemá, budou k zapůjčení.

Setkání maminek: Obnovujeme setkání maminek s malými dětmi k popovídání, modlitbě, tvoření a hraní. První setkání ve čtvrtek 9. března od 8.30 do 10.30 na faře, kde se můžete domluvit na vhodnodti termínu. Dotazy u o. Milana 604 280 160.

Společenství mládeže: V pátek v 19.00 začne společná modlitba v kapli.

Izolace půdy fary: Brigáda pro muže v sobotu odpoledne, zájemci, hlaste se o. Milanovi.

Přihlašování na farní tábory: Elektronicky přes farní web v neděli 5. března, tábor v Nížkovicích od 19.30 hodin, tábor v Rakoveckém údolí od 20.00 hodin.

Setkání klíčníků: Všichni, kteří mají klíč od kostela a pastorační části fary se zvou ve středu 8. března v 19.00 do farní kaple, kde proběhne kontrola klíčů a nové informace k používání prostor. Varhaníci se účastnit nemusí.

Sbírka vosku na zákopové svíce pro Ukrajinu: Pokračuje v sakristii každého kostela.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507