Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 5. 5. – 12. 5. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

5. 5. neděle 6. neděle velikonoční

Slavkov

9:00

na poděkování za 12 let společného života

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

J.J.

Lutršték

9:30

za Zdeňku a Jaromíra Kovaříkovy, živou a zemřelou rodinu a P. Karla Fialu

O.D.

Hodějice

11:00

za + hasiče z Hodějic

J.J.

Heršpice

11:00

za Vítězslavů Šujanovu a za duše v očistci

S.P.

Slavkov

18:00

na poděkování za 50 let společného života

S.P.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

6. 5. pondělí Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

7. 5. úterý 

Slavkov

18:00

za vnuky a jejich rodiny

J.J.

8. 5. středa 

Žarošice

16:00

za farníky a na úmysl poutníků

J.J.

9. 5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek

Heršpice

17:00

za Rajmunda Viktorína, manželku a dva syny

J.J.

Slavkov

18:00

mše sv.

J.J.

10. 5. pátek 
Hodějice 18:00

mše sv.

S.P.

Slavkov 18:00

mše sv.

J.J.

11. 5. sobota 

Slavkov 7:30

mše sv.

J.J.

12. 5. neděle 7. neděle velikonoční PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ

Slavkov

9:00

za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Lutršték

9:30

za Vladimíru a Bernarda Pavézkovy, syna Zdeňka a dvoje rodiče

za rodiče Svěcených, sourozence a bratra Mečislava

S.P.

Hodějice

11:00

za Jana Hrabovského a dvoje rodiče

S.P.

Heršpice

11:00

za rodinu Kučerovu, Rozsupalovu a Janíkovu

J.J.

Slavkov

18:00

za živou a + rodinu Hudcovu, Šrotovu a za duše v očistci

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00 (o. Jiří). 

Sbírka na pronásledované křesťany: V neděli 5. května.

Příprava na 1. sv. přijímání: V úterý 7. května po mši sv., tj. v cca 18:45, další příprava bude v sobotu 11. května v 9:00 – následuje zpověď dětí které přistoupí k 1. sv. přijímání.

První sv. přijímání: V neděli 12. května v 9:00 (22 dětí).

Zásvětná pouť do Žarošic: Ve středu 8. května. Pěší poutníci odchází v 10:00 od kostela (13:00 Jalovák). Autobus pojede v 15:15 od autobusového nádraží přímo do Žarošic. Zásvětná poutní mše sv. bude v 16:00.

Společenství Kompas: Ve čtvrtek 9. května v 18:00.

Novéna k Duchu sv.: Začíná v pátek 10. května po mši sv.

Lutršték: Všechny neděle v květnu v 9:30.

Biblická hodina s otcem Stanislavem: V úterý 14. května v 19:30 v sále na faře ve Slavkově – téma: Žalm 51: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní