Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 6. – 13. 8. 2023

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

6. 8. neděle Svátek Proměnění Páně

Slavkov

9.00

za + Jana Galatu. dvoje rodiče a živou rodinu

Nížkovice

9.30

BOHOSLUŽBA SLOVA

Lutršték

9.30 za Věru a Václava Levíčkovy a dvoje rodiče

Hodějice

11.00 mše sv.

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

19.00

za rodiče Schneiderovy, rodinu Melicharovu a Mikuláškovu

Slavkov

  20.00 – 21.00 Eucharistická adorace

8. 8. úterý Památka sv. Dominika, kněze

Slavkov 18.00

za + Jitku Ječmínkovou

9. 8. středa Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10. 8. čtvrtek Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11. 8. pátek Památka sv. Kláry, panny
Slavkov 18.00

za + manžela a syna

12. 8. sobota

Slavkov

7.30

mše sv. ………………………………

13. 8. neděle 19. v mezidobí

Slavkov

9.00

za farní společenství

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Josefa Vránu, rodiče Vránovy, Jiřího Vránu a Annu Beránkovu

Hodějice

11.00 za Marii a Ludmilu Červinkovy a živou a + rodinu

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

19.00

mše sv. …………………………….

Slavkov

  20.00 – 21.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

V naší společné modlitbě v srpnu prosíme: Za tábory, výlety, dovolené a všechny aktivity pro děti, mládež i dospělé o prázdninách, za pěkně prožité dny a posílení přátelství.

Nový farář a děkan P. Jiří Janoušek: Nastoupí 13. srpna, bude mít první mše sv. ve Slavkově a v Heršpicích. V Nížkovicích bude poprvé v neděli 20. srpna, v Hodějicích 27. srpna a na Lutrštéku 3. září v 11.00 hodin.

Uvítání a uvedení do služby za přítomnosti generálního vikáře P. Pavla Kafky bude v neděli 3. září v 9.00 ve Slavkově.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507