Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 7. 1. – 14. 1. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

7. 1. neděle Svátek Křtu Páně

 

Slavkov

9:00

za Zdenu a Vladimíra Schnaiderovy, dceru Pavlu a syna Víta

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za živou a zemřelou rodinu Jindřichovu

S.P.

Hodějice

11:00

za Boženu a Františka Hrabovských a Pavla a Annu Kolaříkových

S.P.

Heršpice

11:00 za vedení Duchem sv. a správná rozhodnutí dikasteria J.J.

Slavkov

18:00 na úmysl dárce J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

8. 1. pondělí 

 

9. 1. úterý 

 

Slavkov

18:00

za vytrvání v dobrém a za šťastnou hodinu smrti

J.J.

10. 1. středa 

 

Hodějice

14:00

pohřeb Miloslav Londin

J.J.

Němčany

18:00 za Jaroslava Jachymiáka, bratra Karla a rodiče Blaženu a Ludvíka Jachymiákovy J.J.

11. 1. čtvrtek 

 

Heršpice

17:00 za Alžbětu Chudáčkovu, manžela a syna J.J.
12. 1. pátek  

Hodějice

18:00 mše sv. S.P.
Slavkov 18:00

na poděkování s prosbou o Boží pomoc a ochranu

J.J.

13. 1. sobota 

 

Slavkov 7:30

za farní společenství

J.J.

14. 1. neděle 2. neděle v mezidobí

 

Slavkov

9:00

mše sv.

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Zdeňka a Františku Sedláčkovy, dva syny, zetě a dvoje rodiče

S.P.

Hodějice

11:00

mše sv.

S.P.

Heršpice

11:00 za živou a + rodinu, za přijaté milosti a za duše v očistci J.J.

Slavkov

18:00 za Pavla Pěchotu a rodiče s celou rodinu J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19:00 – 20:00 (o. Jiří)

Farní kavárna: V neděli 7. ledna po ranní mši sv.

Tříkrálový koncert: V neděli 7. ledna v 16:30 v kostele.

Cvičení pro seniory: V pondělí 8. ledna v 17:15 hodin ve farním sále.

Klub aktivních seniorů: V pondělí 8. ledna v 18:00 ve farním sále na téma“ Biblický příběh Panny Marie“.

Mše sv. ve „všední dny“: Od úterý 9. ledna v kapli sv. Jakuba (u sakristie).

Setkání varhaníků: Ve středu 10. ledna v 19:00 na faře.

Pastorační rada farnosti: V pondělí 15. ledna v 19:00 na faře.

Biblická hodina s o. Stanislavem: V úterý 23. ledna v 19:30 ve farním sále na téma „Zázračný přechod Jordánu (Joz 3)“.

Zveme vás na kurz alfa, který v naší farnosti proběhne už po šesté. Je to série 12 večerů, kde si povídáme u dobrého jídla, posloucháme zajímavé přednášky na téma křesťanství a poté se sdílíme ve skupinkách. Nikdo vás nebude nutit mluvit, můžete jen poslouchat. Pozvěte své přátele a nabídněte jim doprovod. Začínáme 18. ledna od 19:00. Informace a přihlašování na mailu alfa.slavkov@gmail.com nebo tel. 725 911 860.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní