Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 7. – 14. 5. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

7. 5. neděle – 5. neděle velikonoční

Slavkov

9.00

za rodiče Šujanovy a syna, rodiče Červinkovy, dva syny a dceru

Nížkovice

9.30

mše sv.

Lutršték

9.30

za Zdeňku a Jaromíra Kovaříkovy, živou a zemřelou rodinu a P. Karla Fialu

Hodějice

11.00

za zemřelé hasiče z Hodějic

Heršpice

11.00

za rodinu Kyjovskou a Spáčilovu

Slavkov

18.00

za živou a + rodinu Vymazalovu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

8. 5. pondělí Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Žarošice

16.00

Poutní mše sv.  za poutníky a farní společenství

9. 5. úterý

Slavkov

18.00

mše sv. pro děti – za ………………………

10. 5. středa

Němčany

18.00

za rodiče Svěcených a sourozence

11. 5. čtvrtek

Heršpice

17.00

za Rajmunda Viktorína, manželku a dva syny

12. 5. pátek

Hodějice

18.00

mše sv.
Slavkov

18.00

za živou a + rodinu Titzovu

13. 5. sobota Panny Marie Fatimské

Slavkov

7.30

mše sv.

14. 5. neděle – 6. neděle velikonoční – První svaté přijímání ve Slavkově

Slavkov

9.00

za farní společenství a děti, které přijmou poprvé Tělo Kristovo

Nížkovice

9.30

mše sv.

Lutršték

9.30

za Vladimíru a Bernarda Pavézkovy, syna Zdeňka a dvoje rodiče

Hodějice

11.00

za Jana Hrabovského a dvoje rodiče

Heršpice

11.00

za rodiny Jakuba Zástřeška a Jana Přerovského

Slavkov

18.00

za rodinu Šrotovu a Hudcovu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00 –20.00 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

Modlitby živého růžence na květen: Při příležitosti 700 let první zmínky o farním kostele prosíme za naši farnost a za slavkovské občany. Vyprošujeme požehnání pro apoštolského nuncia Jude Taddea Okolo a jeho službu v ČR. Za příhodné počasí v tyto dny a za všechny, kteří připravují Noc kostelů a jubilejní slavnost.

Obraz sv. Jakuba ve farním kostele: Pochází z původního kostela a připomíná nám jubileum – Noc kostelů 2. června a mši sv. s o. nunciem v neděli 4. června, kdy bude dopoledne pouze jedna mše svatá v zámeckém parku ve Slavkově (v obcích nebude).

Pěší pouť do Žarošic: V pondělí 8. května v 10.00 ze Slavkova, 13.00 z Jalového dvora, 16.00 mše sv. Autobus v 15.15 od autobusového nádraží a vezme poutníky zpět.

Nové společenství: Zveme nejen účastníky Alfy, ale i další zájemce o setkávání ve společenství podle vzoru Farních evangelizačních buněk, první setkání ve čtvrtek 11. května od 19.30 na faře.

Pozvání otce biskupa Pavla na diecézní setkání mládeže: V sobotu 13. května v Žarošicích, povzbuzujeme k účasti naši mládež, přihlaste se přes web.

Mariánská pouť Žarošice: V sobotu 13. května v 18.30.

Biblická hodina s o. Stanislavem: “ Povolání Mojžíše u hořícího keře“ v úterý 16. května v 19.30 na faře.

Generální úklid kostela a fary: V sobotu 20. května, je potřeba 50 lidí, zapisujte se do seznamu na lavici.

Olomoucký biskup Josef Nuzík ve Slavkově: Mše sv. v rámci jubilea farnosti v pondělí 22. května v 18.00.

Změna času nedělní večerní mše: Od 4. června do konce srpna v 19.00 hodin!

Prosba o pomoc při jubilejní slavnosti: Můžete se zapisovat na archy na zadní lavici.

Postav si svůj kostel: Soutěž pro malé i velké k jubileu kostela sv. Jakuba. Informace na webu a plakátku.

Kalendář farních akcí na další měsíce: Rozdávají ministranti po mši, vezměte si jeden do rodiny.

Oznámit večer: Lektoři – služby na nedělní večerní mše: Prosíme, zapisujte se do tabulky na zadní lavici.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507