Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 7. 4. – 14. 4. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

7. 4. neděle 2. neděle velikonoční (Božího Milosrdenství)

Slavkov

9:00

za + Jana Galatu, jeho rodiče, sestru a živou rodinu

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

J.J.

Němčany

9:30

za Stanislava Rolka, manželku, syna a dvoje rodiče

O.D.

Hodějice

11:00

za Stanislava a Františku Šafaříkovy, za rodinu Drápalovu a Sedláčkovu

J.J.

Heršpice

11:00

za Martina Šujana, manželku, dvě dcery a syna

S.P.

Slavkov

18:00

za + Irenu Kubicovu

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

8. 4. pondělí Slavnost Zvěstování Páně

9. 4. úterý 

Slavkov

18:00

za rodinu Zvonařovu

J.J.

10. 4. středa 

Němčany

18:00

za Blaženu a Jana Wohlgemuthovy a dvoje rodiče

J.J.

11. 4. čtvrtek Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

Heršpice

17:00

za Boženu Lačňákovu, manžela a rodiče

J.J.

12. 4. pátek
Hodějice 18:00

mše sv.

S.P.

Slavkov 18:00

mše sv.

J.J.

13. 4. sobota 

Slavkov 7:30

mše sv.

S.P.

14. 4. neděle 3. neděle velikonoční

Slavkov

9:00

za 70 let života, 35 let manželství a požehnání pro rodiny Mariničovy a Buzkovy

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Němčany

9:30

za Jaroslava a Jiřinu Vránovy, dceru, zetě, dvoje rodiče a rodiče Polachovy

S.P.

Hodějice

11:00

za rodinu Krejčířovu

S.P.

Heršpice

11:00

za Zdeňka Buriana, manželku, rodiče a sourozence

J.J.

Slavkov

18:00

za + syna Luďka

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00 (19:00 – 19:30 o. Jiří; 19:30 – 20:00 o. Stanislav). 

Sbírka na Charitu: V neděli 7. dubna.

Postničky: Doneste do sakristie – následně budou odevzdány na Charitu.

Pastorační rada farnosti: V pondělí 8. dubna v 19:00 na faře.

Kompas – společenství pro podnikatele: Ve čtvrtek 11. dubna v 18:00.

Krátká schůzka pro zájemce o umístění dítěte do KMŠ: Další bude v neděli 14. dubna po mši svaté v 10:00 v kapli sv. Jakuba ve Slavkově.

Nově vznikající schóla mládeže: První zkouška ve čtvrtek 11. dubna v 18:00 v kapli.

Varhanická schůzka: V pondělí 15. dubna v 19:00 na faře.

Příprava na 1. sv. přijímání: V sobotu 20. nebo 27. dubna v Domě sv. Rodiny.

Pouť rodin: Ve středu 1. května. Pojedeme do Velké Bíteše, kde bude mše sv. s o. Milanem a poté na zámek do Budišova. Cena za autobus 250,-/os. Hlaste se v sakristii.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz (J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní