Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 7. 7. – 14. 7. 2024

Prohlížíte archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

7. 7. neděle 14. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

mše sv.

J.J.

Nížkovice

9:30

mše sv.

O.D.

Lutršték

9:30

za Vladislava Blažka a dvoje rodiče

S.P.

Hodějice

11:00

za Josefa a Jarmilu Vránovy a dvoje rodiče

S.P.

Heršpice

11:00

za Františka Chytila a dvoje rodiče

J.J.

Slavkov

18:00

mše sv.

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

8. 7. pondělí 

9. 7. úterý 

Slavkov

18:00

mše sv.

J.J.

10. 7. středa 

11. 7. čtvrtek Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

12. 7. pátek 
Slavkov 18:00

mše sv.

J.J.

13. 7. sobota 

Slavkov  7:30 mše sv.

J.J.

14. 7. neděle 15. neděle v mezidobí

Slavkov

9:00

za rodinu Svobodovu a Hoškovu

S.P.

Nížkovice

9:30

mše sv.

J.J.

Němčany

9:30

za Miroslava Hanáka, manželku Zdenku, syna a dvoje rodiče

O.D.

Hodějice

11:00

za Libuši Hovězákovu

J.J.

Heršpice

11:00

za Julii Šujanovu a Anežku Viktorínovu

S.P.

Slavkov

18:00

mše sv.

J.J.

Slavkov

  19:00 – 20:00 Eucharistická adorace  

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý od 19:00 do 20:00 (o. Jiří). 

Koncert GOOD WORK: V pondělí 15. července v 17:00 v kostele ve Slavkově.

Nabídněte ubytování pro pěší poutníky do Slavkovic: Z neděle 21. na pondělí 22. července. 

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz(J.J.) P. Jiří Janoušek, farář a děkan 737 588 867; (S.P.) P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507; (O.D.) P. Oldřich Divácký, O. Praem, výpomocný duchovní