Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 8. – 15. 1. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

8. 1. neděle – Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční

Slavkov

9.00

za rodinu Svobodovu a + rodiče Hoškovy, zpívá Collegium musicale bonum, po mši vystoupení dětí KMŠ

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Marii Kostelkovu, dva manžele a rodiče

Hodějice

11.00

za Boženu a Františka Hrabovských a Pavla a Annu Kolaříkových

Heršpice

11.00

za rodiny Pilátovu, Večeřovu, Mertovu, Maršálkovu, Kubíkovu a dvo.

Slavkov

18.00

za Marii a Josefa Jelínkovy

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

10. 1. úterý

Slavkov kostel

18.00

MŠE SV. PRO DĚTI – za Marii a Jana Trávníčkovy a celou rodinu

11. 1. středa

Němčany

18.00

za Jaroslava Jachymiáka, bratra Karla a rodiče Blaženu a Ludvíka Jachymiákovy

12. 1. čtvrtek

Heršpice

17.00

mše sv.

13. 1. pátek

Hodějice 18.00

mše sv.

Slavkov kaple 18.00

na poděkování za 90 let života s prosbou o Boží požehnání

14. 1. sobota

Slavkov kaple 7.30

za farní společenství

15. 1. neděle – 2. neděle v mezidobí

Slavkov

9.00

za živou a + rodinu Habalovu, Kubínkovu a Stárkovu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Zdeňka a Františku Sedláčkovy, dva syny, zetě a dvoje rodiče

Hodějice

11.00

mše sv.

Heršpice

11.00

mše sv.

Slavkov

18.00

mše sv. …………………………….

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

Tříkrálový koncert: V neděli 8. ledna v 16.30 ve farním kostele koncert skladeb od Franze Schuberta a soudobého skladatele Lukáše Sommera. Účinkuje Komorní orchestr Thaytal, smíšený sbor Gaudeamus Brno a sólisté. Pořadatelem koncertu je Město Slavkov, vstupné dobrovolné.

Pastorační rada: V pondělí 9. ledna v 19.00 na faře.

Cvičení pro seniory: V pondělí 9. ledna v 17.15 na faře. Setkání KLASu: Na téma „Biblický příběh Zachariáše“ v 18.00. Srdečně zveme i nové zájemce o tuto aktivitu!

Kurz Alfa: Setkání pro lidi, kteří se chtějí bavit o náhledech na život, svět a křesťanskou víru. Kurz Alfa začíná prvním setkáním 12. ledna v 19.00 v Domě sv. Rodiny ve Slavkově. Informace o nahlášení na webu farnosti.

Tříkrálová sbírka ve Slavkově: V sobotu 14. ledna, požehnání v 9.00 v kostele. Prosíme koledníky, nahlaste se na tel. 725 911 860 nebo mailu tks.slavkov@gmail.com Informace a vyzvednutí kostýmů bude v úterý 10. ledna po dětské mši svaté (18:45). Máme 41 nových kostýmů, za ušití děkujeme ženám z Němčan.

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507