Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 9. – 16. 4. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

9. 4. neděle – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – zasvěcení farního kostela a farnosti

Slavkov

9.00

za rodinu Hudcovu, Marii Krátkou a živou a + rodinu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Marii a Josefa Andrlovy, tři děti, vnuka Zdeňka, vnučku Marii, pravnuka Vojtěcha a na poděkování za 95 a 70 let života

Hodějice

11.00

za Františku a Stanislava Šafaříkovy a rodinu Drápelovu a Sedláčkovu

Heršpice

11.00

za živé a + členy rodiny Zbožínkovy a Rybnikářovy

Slavkov

18.00

za Karla Hornu, rodiče a bratra

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace
10. 4. pondělí v oktávu velikonočním

Slavkov

POZOR

7.30

za živou a + rodinu Novotnou a Boháčkovu a dvo.

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

POZOR

7.30

za Danu a Vladimíra Pavézkovy a rodiče

Hodějice

11.00

mše sv.

Heršpice

POZOR

9.00

mše sv.

11. 4. úterý v oktávu velikonočním

Slavkov

18.00

mše sv. pro děti – za těžce nemocnou osobu

12. 4. středa v oktávu velikonočním

Němčany

18.00

za Blaženu a Jana Wohlgemuthovy a dvoje rodiče

13. 4. čtvrtek v oktávu velikonočním

Heršpice

17.00

za Boženu Lačňákovu, manžela, rodiče a sourozence

14. 4. pátek v oktávu velikonočním

Hodějice

18.00

na úmysl dárce

Slavkov

18.00

za + Ludmilu Bandouchovu

15. 4. sobota v oktávu velikonočním

Slavkov

7.30

za donátory historických farních nadací

16. 4. neděle – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

Slavkov

9.00

za + Jana Galatu, rodiče, sestru a živou rodinu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Stanislava Rolka, manželku, syna a dvoje rodiče 

Hodějice

11.00

za Jana Cigánka, rodinu Pasekovu, Cigánkovu a Voňkovu

Heršpice

11.00

za Zdeňka Buriana, manželku, rodiče a sourozence

Slavkov

18.00

za Stanislava Hrbáčka, živou a + rodinu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00–20.00 (o. Milan) a před každou mší sv.

Modlitby živého růžence na duben: Za pevnou víru dětí, které letos poprvé přijmou Ježíše Krista v Eucharistii, za jejich rodiče, příbuzné a katechety. Za požehnání pro KMŠ Karolínku, za předávání křesťanské víry dětem a mládeži v naší farnosti. Za společenství nově přistěhovaných rodin.

Mše sv. ve Slavkově: Od Velikonoc v kostele.

Katecheze prvokomunikantů: Pro děti 3. třídy s rodiči v úterý 11. dubna v 16.45 na faře. 

Setkání maminek s malými dětmi: Ve čtvrtek od 8.30 do 10.30 na faře.

Velikonoční liturgie východního obřadu: Slouží o. Milan v českém jazyce v neděli 16. dubna v 15.00 na Špitálce.

Biblická hodina s o. Stanislavem: Na téma „Stvoření člověka“ v úterý 18. dubna v 19.30 na faře.

Poděkování: Za velikonoční sbírky a všem, kteří jste se podíleli na velikonoční liturgii ve farním kostele i ve všech našich kostelích hudebním doprovodem (sbor, varhany, schola), službou u oltáře a při rozpisu adorace, přípravami, úklidem a výzdobou.

Prosba: Brigáda na izolaci půdy nad farním sálem v sobotu 15. dubna, zájemci se prosím hlaste o. Milanovi.

Žehnání pokrmů.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507